HE 264/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tilaPeruutettu
KäsittelyvaihePeruuttaminen
Peruuttaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke Itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskeva yleissopimus (nro 169)
Annettu
Päivämäärä27.11.2014
EsittelijäOikeusministeriö
Neuvotteleva virkamies

Busck-Nielsen
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä28.11.2014
 
Lähetekeskustelu
Päivämäärä02.12.2014
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.
 
Mietintöjen pöydällepano
Päivämäärä06.03.2015
Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2015 pidettävään täysistuntoon.
 
Ensimmäinen käsittely
Päivämäärä09.03.2015
Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Päivämäärä12.03.2015
Poistettu
 
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Päivämäärä13.03.2015
Poistettu
 
Peruuttaminen
Päivämäärä24.01.2019
Vastannut ministerioikeusministeri
Antti  Häkkänen
Asiakirja
Asia peruutettiin.
 
Peruuttaminen
Päivämäärä24.01.2019
Asia peruutettiin.
 
Peruuttaminen
Päivämäärä24.01.2019
Asia peruutettiin.
 
Peruuttaminen
Päivämäärä24.01.2019
Asia peruutettiin.
 
Peruuttaminen
Päivämäärä24.01.2019
Asia peruutettiin.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut04.12.2014
Käsittely päättynyt05.03.2015
+ Perustuslakivaliokunta
+ Maa- ja metsätalousvaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
AsiasanatAlkuperäiskansat  Ihmisoikeudet  Kansainvälinen työjärjestö  Kansainväliset sopimukset  Luonnonvarat  Metsähallitus  Perusoikeudet  Pohjoismaat  Saamelaiset  Saamelaiskäräjät  Saamen kieli  Syrjintä 
Latest publish 24.1.2019 16:55