Latest publish 4.9.2020 9.16
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 269/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
17.11.2017
Säädöskokoelma
749/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 2 luvun 14 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
17.11.2017
Säädöskokoelma
750/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki konkurssilain muuttamisesta
Vahvistettu
17.11.2017
Säädöskokoelma
751/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 31 b §:n kumoamisesta
Vahvistettu
17.11.2017
Säädöskokoelma
752/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä26.01.2017AllekirjoittajaOikeusministeriöAllekirjoittajaoikeus- ja työministeriJari LindströmValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

07.02.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

07.02.2017
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

14.09.2017
Mietintö pantiin pöydälle 15.9.2017 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

15.09.2017
Yleiskeskustelu ja asian käsittely keskeytettiin.

Ensimmäinen käsittely

19.09.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 269/2016 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

22.09.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 269/2016 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

27.09.2017
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

29.09.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut09.02.2017
Käsittely päättynyt13.09.2017

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

liiketoimintakiellotmaksukyvyttömyyskonkurssiyritystoimintalaiminlyöntikonkurssipesätesitutkintapoliisitulliviranomaisettiedonsaanti