HE 269/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu17.11.2017
Säädöskokoelma749/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 2 luvun 14 §:n muuttamisesta
Vahvistettu17.11.2017
Säädöskokoelma750/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki konkurssilain muuttamisesta
Vahvistettu17.11.2017
Säädöskokoelma751/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 31 b §:n kumoamisesta
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä26.01.2017
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Allekirjoittajaoikeus- ja työministeri
Jari  Lindström
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä07.02.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä07.02.2017
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.02.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä14.09.2017
Mietintö pantiin pöydälle 15.9.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.09.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.09.2017
Yleiskeskustelu ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.09.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä19.09.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 269/2016 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä19.09.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.09.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 269/2016 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.09.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä27.09.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä29.09.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut09.02.2017
Käsittely päättynyt13.09.2017
+ Lakivaliokunta
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatliiketoimintakiellot  maksukyvyttömyys  konkurssi  yritystoiminta  laiminlyönti  konkurssipesät  esitutkinta  poliisi  tulliviranomaiset  tiedonsaanti 
Latest publish 6.9.2019 14:25