HE 269/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta
Vahvistettu19.06.2019
Säädöskokoelma764/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Vahvistettu19.06.2019
Säädöskokoelma765/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki vesilain 11 luvun muuttamisesta
Vahvistettu19.06.2019
Säädöskokoelma766/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
Vahvistettu19.06.2019
Säädöskokoelma767/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu19.06.2019
Säädöskokoelma768/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 7
Annettu
Päivämäärä29.11.2018
Allekirjoittajaasunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo  Tiilikainen
AllekirjoittajaYmpäristöministeriö
Esittelijäundefined
lainsäädäntöneuvos
Sari  Rapinoja
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä30.11.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä04.12.2018
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä04.12.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä27.02.2019
Mietintö pantiin pöydälle 28.2.2019 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä27.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.02.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 269/2018 vp sisältyvien 1.-12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.03.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 269/2018 vp sisältyvät 1.-12. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä17.05.2019
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä22.05.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut05.12.2018
Käsittely päättynyt26.02.2019
+ Ympäristövaliokunta
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatympäristöluvat  vesiluvat  poikkeusluvat  maa-aines  kaivokset  vaaralliset aineet  luonnonsuojelu  lupamenettely  yhteensovittaminen  ympäristövaikutusten arviointi  tuomioistuimet  hallintotuomioistuimet  Valtion lupa- ja valvontavirasto  Korkein hallinto-oikeus 
Latest publish 27.6.2019 13:46