HE 269/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllistenlupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Asiantuntijakuuleminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki vesilain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 7
Annettu
Päivämäärä29.11.2018
Allekirjoittajaasunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo  Tiilikainen
AllekirjoittajaYmpäristöministeriö
Esittelijäundefined
lainsäädäntöneuvos
Sari  Rapinoja
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä30.11.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä04.12.2018
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä04.12.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut05.12.2018
+ Ympäristövaliokunta
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatympäristöluvat  vesiluvat  poikkeusluvat  maa-aines  kaivokset  vaaralliset aineet  luonnonsuojelu  lupamenettely  yhteensovittaminen  ympäristövaikutusten arviointi  tuomioistuimet  hallintotuomioistuimet  Valtion lupa- ja valvontavirasto  Korkein hallinto-oikeus 
Viimeksi julkaistu 17.1.2019 15:16