HE 271/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä merilain ja valmismatkalain muuttamisesta

Kansainvälisen velvoitteen hyväksyminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Vahvistettu05.05.2017
Säädöskokoelma248/2017
Sopimussarja69/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki merilain muuttamisesta
Vahvistettu05.05.2017
Säädöskokoelma249/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta
Vahvistettu05.05.2017
Säädöskokoelma250/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke Matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirja
Säädöskokoelma593/2017
Sopimussarja70/2017
PäätösHyväksytty
Nimeke Merioikeudellisia vaateita koskevaan vastuun rajoittamisesta Lontoossa 19 päivänä marraskuuta 1976 tehtyyn yleissopimukseen, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1996 pöytäkirjalla, tehtävän 15 artiklan 3 bis kohdan mukaisen ilmoituksen hyväksyminen
Säädöskokoelma592/2017
Sopimussarja67/2017
PäätösHyväksytty
Annettu
Päivämäärä26.01.2017
AllekirjoittajaLiikenne- ja viestintäministeriö
Allekirjoittajaliikenne- ja viestintäministeri
Anne  Berner
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä07.02.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä08.02.2017
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.02.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä24.02.2017
Mietintö pantiin pöydälle 28.2.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.02.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.02.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 271/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.02.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä03.03.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 271/2016 vptarkoitetun yleissopimuksen pöytäkirjan ja ilmoituksen.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 271/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä03.03.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä14.03.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä15.03.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut10.02.2017
Käsittely päättynyt23.02.2017
+ Liikenne- ja viestintävaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatmerikuljetus  meriliikenne  rahtilaivat  henkilöliikenne  vastuu  henkilövahingot  kansainväliset sopimukset  EU-maat  riskit  matkatavarat  asetukset  sisävesiliikenne  vakuutus  Euroopan unioni 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (3)
Latest publish 25.1.2018 14:28