HE 28/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta
Vahvistettu16.06.2017
Säädöskokoelma348/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
Vahvistettu16.06.2017
Säädöskokoelma349/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu16.06.2017
Säädöskokoelma350/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki arvopaperitileistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Vahvistettu16.06.2017
Säädöskokoelma351/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu16.06.2017
Säädöskokoelma352/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 10
Annettu
Päivämäärä17.03.2016
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Allekirjoittajakunta- ja uudistusministeri
Anu  Vehviläinen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä18.03.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä30.03.2016
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä30.03.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä28.04.2017
Mietintö pantiin pöydälle 2.5.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.04.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä02.05.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 28/2016 vp sisältyvien 1.-15. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä02.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.05.2017
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.05.2017
Asia pantiin pöydälle 16.5.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.05.2017
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä17.05.2017
Asiakirja
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 28/2016 vp sisältyvät 1. - 15. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän 3. lausumaehdotuksen sekä edustaja Harri Jaskarin ja edustaja Kaj Turusen tekemät lausumaehdotukset.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä17.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä24.05.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä31.05.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut31.03.2016
Käsittely päättynyt27.04.2017
+ Talousvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatarvo-osuudet  arvopaperimarkkinat  asetukset  arvopaperikauppa  EU-maat  sijoittajat  osakkeet  osakeyhtiöt  ulkomaat  julkisuus  Euroopan unioni  Finanssivalvonta 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (35)
Latest publish 11.4.2018 9:55