HE 28/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 28/2017 vp MmV 20.04.2017 vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 28/2017 vp MmV 20.04.2017 ylitarkastaja Suvi Borgström, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 28/2017 vp MmV 20.04.2017 julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, Suomen riistakeskus Asiantuntijalausunto 
HE 28/2017 vp MmV 20.04.2017 erityisasiantuntija Heini Färkkilä, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 28/2017 vp MmV 20.04.2017 koulutuspäällikkö Ere Grenfors, Suomen Metsästäjäliitto Asiantuntijalausunto 
HE 28/2017 vp MmV 20.04.2017 erikoistutkija Jani Pellikka, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto 
HE 28/2017 vp MmV 20.04.2017 ylitarkastaja Ahti Putaala, Metsähallitus Asiantuntijalausunto 
HE 28/2017 vp MmV 02.05.2017 poliisitarkastaja Ari Järvenpää, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto 
HE 28/2017 vp MmV 02.05.2017 erityisasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 28/2017 vp MmV 02.05.2017 erikoissuunnittelija Marko Paasimaa, Suomen riistakeskus Asiantuntijalausunto 
HE 28/2017 vp MmV 02.05.2017 kenttäjohtaja Timo Leskinen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 28/2017 vp MmV 02.05.2017 asiantuntija Timo Klemetti Asiantuntijalausunto 
HE 28/2017 vp MmV 02.05.2017 suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi, BirdLife Suomi ry Asiantuntijalausunto 
HE 28/2017 vp MmV 02.05.2017 marjanviljelijä Juha Poikela, Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 28/2017 vp MmV 10.05.2017 Suomen Kalankasvattajaliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 28/2017 vp MmV 10.05.2017 vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 28/2017 vp MmV 23.05.2017 neuvotteleva virkamies Sami Niemi, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 28/2017 vp MmV 23.05.2017 neuvotteleva virkamies Sami Niemi, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 28/2017 vp MmV 23.05.2017 neuvotteleva virkamies Sami Niemi, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 28/2017 vp MmV 23.05.2017 neuvotteleva virkamies Sami Niemi, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 28/2017 vp MmV 23.05.2017 erityisasiantuntija Heini Färkkilä, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 28/2017 vp MmV 24.05.2017 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 28/2017 vp MmV 01.06.2017 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 28/2017 vp MmV 01.06.2017 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 16.11.2018 11.04