Direct link to content

HE 28/2017 vp Asiantuntijalausunnot

Latest publish 16.11.2018 11.04
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot