HE 284/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta
Vahvistettu09.08.2019
Säädöskokoelma906/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu09.08.2019
Säädöskokoelma907/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu09.08.2019
Säädöskokoelma908/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta
Vahvistettu09.08.2019
Säädöskokoelma909/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki turvallisuusselvityslain muuttamisesta
Vahvistettu09.08.2019
Säädöskokoelma910/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 34
Annettu
Päivämäärä05.12.2018
Allekirjoittajakunta- ja uudistusministeri
Anu  Vehviläinen
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Esittelijäundefined
neuvotteleva virkamies
Tomi   Voutilainen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä10.12.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2018
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä13.03.2019
Mietintö pantiin pöydälle 14.3.2019 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.03.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 284/2018 vp sisältyvien 1.-39. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.03.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 284/2018 vp sisältyvät 1.-39. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä06.06.2019
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä10.06.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut14.12.2018
Käsittely päättynyt12.03.2019
+ Hallintovaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatjulkinen hallinto  tiedonhallinta  viranomaiset  tietoturva  julkisuus  tietojärjestelmät  tietojenluovutus  hyvä hallinto  yhteentoimivuus  suunnittelu  direktiivit  elinkaari  salassapitovelvollisuus  lautakunnat  asiakirjat  ohjaus  Valtiovarainministeriö 
Latest publish 31.1.2020 9:07