HE 284/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Asiantuntijakuuleminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki turvallisuusselvityslain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 34
Annettu
Päivämäärä05.12.2018
Allekirjoittajakunta- ja uudistusministeri
Anu  Vehviläinen
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Esittelijäundefined
neuvotteleva virkamies
Tomi   Voutilainen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä10.12.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2018
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut14.12.2018
+ Hallintovaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatjulkinen hallinto  tiedonhallinta  viranomaiset  tietoturva  julkisuus  tietojärjestelmät  tietojenluovutus  hyvä hallinto  yhteentoimivuus  suunnittelu  direktiivit  elinkaari  salassapitovelvollisuus  lautakunnat  asiakirjat  ohjaus  Valtiovarainministeriö 
Viimeksi julkaistu 15.2.2019 12:58