Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

Latest publish 31.1.2020 9.07