Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

Latest publish 15.8.2019 13:34