HE 289/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuonna 2010 Kampalan tarkistuskonferenssissa tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä rikoslain ja pakkokeinolain muuttamisesta

Kansainvälisen velvoitteen hyväksyminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuonna 2010 hyväksyttyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1717/2015
Sopimussarja77/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki rikoslain muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1718/2015
Sopimussarja79/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki pakkokeinolain 10 luvun 3 ja 17 §:n muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1719/2015
Sopimussarja81/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke Päätöslauselma Rooman perussäännön 8 artiklan muuttamisesta
Säädöskokoelma1131/2016
Sopimussarja78/2016
PäätösHyväksytty
Annettu
Päivämäärä04.12.2014
EsittelijäUlkoasiainministeriö
Lähetystöneuvos

Suikkari-Kleven
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä05.12.2014
 
Lähetekeskustelu
Päivämäärä10.12.2014
Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä04.12.2015
Mietintö pantiin pöydälle8.12.2015 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä04.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 289/2014 vpsisältyvien 1.-3.lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotustenensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.12.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 289/2014 vptarkoitettuun perussääntöön tehdyt muutokset.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 289/2014 vpsisältyvät 1.-3.lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä16.12.2015
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä17.12.2015
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut12.12.2014
Käsittely päättynyt02.12.2015
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Lakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
AsiasanatKansainvälinen rikostuomioistuin  Aseet  Pakkokeinot  Rangaistukset  Rikoslaki  Sotarikokset  Vaaralliset aineet  Vanhentuminen  Vankeus 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (13)
Latest publish 20.4.2017 14:22