HE 29/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä
Vahvistettu09.09.2016
Säädöskokoelma768/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Veronkantolaki
Vahvistettu09.09.2016
Säädöskokoelma769/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Apteekkiverolaki
Vahvistettu09.09.2016
Säädöskokoelma770/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta
Vahvistettu09.09.2016
Säädöskokoelma771/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu09.09.2016
Säädöskokoelma772/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 35
Annettu
Päivämäärä17.03.2016
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Allekirjoittajakunta- ja uudistusministeri
Anu  Vehviläinen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä18.03.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä30.03.2016
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä30.03.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä15.06.2016
Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.06.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 29/2016 vp sisältyvien 1.-40. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.06.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 29/2016 vp sisältyvät 1.-40. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä07.07.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä08.07.2016
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut01.04.2016
Käsittely päättynyt14.06.2016
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatveronkanto  verotus  sosiaaliturvamaksut  työnantajat  sairausvakuutus  apteekit  maksut  sähköinen asiointi  verohallinto  muutoksenhaku  ennakkopäätökset  verovähennykset  tiedonsaantioikeus  verotili  perintä  arvonlisävero  ennakkoperintä  vakuutusmaksut  arpajaiset  lähdevero  määräaika  veroilmoitukset  virheet  oikaisut  arvioverotus  veronkorotukset  laiminlyönti  myöhästyminen  perintövero  varainsiirtovero  lahjavero  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus  Verotusmenettely 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (29)
Latest publish 28.11.2016 13.46