Latest publish 30.8.2019 14.34
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 29/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta
Vahvistettu
28.06.2017
Säädöskokoelma
430/2017
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta
Vahvistettu
28.06.2017
Säädöskokoelma
431/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
28.06.2017
Säädöskokoelma
432/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki omaisuuden ja todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
28.06.2017
Säädöskokoelma
433/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki pakkokeinolain 7 luvun 21 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
28.06.2017
Säädöskokoelma
434/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä06.04.2017AllekirjoittajaOikeusministeriöAllekirjoittajaoikeus- ja työministeriJari LindströmValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

07.04.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

18.04.2017
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

09.06.2017
Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2017 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

13.06.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 29/2017 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

16.06.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 29/2017 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

19.06.2017
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

19.06.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut19.04.2017
Käsittely päättynyt08.06.2017

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Viite EU:n asiakirjaan

Asiasanat

rikosasiatdirektiivittodisteetEU-maatoikeusapuesitutkintarikosprosessisyyttäjättäytäntöönpanopoliisirajavalvontatullilaitoskäräjäoikeudetpakkokeinotEuroopan unioni