Latest publish 30.8.2019 14.34
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valiokuntien asiantuntijalausunnot