HE 29/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheToinen käsittely
Toinen käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki hallintolain muuttamisesta
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 48
Annettu
Päivämäärä05.04.2018
Allekirjoittajaoikeusministeri
Antti  Häkkänen
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Esittelijäundefined
lainsäädäntöneuvos
Arja  Manner
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä06.04.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä10.04.2018
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.04.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä12.02.2019
Mietintö pantiin pöydälle 13.2.2019 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.02.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 29/2018 vp sisältyvien 1.-51. ja 53.lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 29/2018 vp sisältyvän 52.lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 1/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä19.02.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 29/2018 vp sisältyvät 1.-51. ja 53. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 29/2018 vp sisältyvän 52. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 1/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä19.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut12.04.2018
Käsittely päättynyt08.02.2019
+ Lakivaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatoikeudenkäynti  hallintoasiat  hallintotuomioistuimet  toimivalta  tiedoksianto  valmistelu  tarkastus  todistelu  itsekriminointisuoja  muutoksenhaku  ylimääräinen muutoksenhaku  oikeudenmukaisuus  oikeudenkäyntikulut  täytäntöönpano  Korkein hallinto-oikeus 
Latest publish 20.2.2019 10:28