Latest publish 9.7.2019 10.40
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 29/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
Vahvistettu
05.07.2019
Säädöskokoelma
808/2019
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki hallintolain muuttamisesta
Vahvistettu
05.07.2019
Säädöskokoelma
809/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
05.07.2019
Säädöskokoelma
810/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta
Vahvistettu
05.07.2019
Säädöskokoelma
811/2019
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
Vahvistettu
05.07.2019
Säädöskokoelma
812/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä05.04.2018AllekirjoittajaoikeusministeriAntti HäkkänenAllekirjoittajaOikeusministeriöEsittelijälainsäädäntöneuvosArja Manner Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

06.04.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

10.04.2018
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

12.02.2019
Mietintö pantiin pöydälle 13.2.2019 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

13.02.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 29/2018 vp sisältyvien 1.-51. ja 53. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 29/2018 vp sisältyvän 52. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 1/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

19.02.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 29/2018 vp sisältyvät 1.-51. ja 53. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 29/2018 vp sisältyvän 52. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 1/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

28.05.2019
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

05.06.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut12.04.2018
Käsittely päättynyt08.02.2019

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

oikeudenkäyntihallintoasiathallintotuomioistuimettoimivaltatiedoksiantovalmistelutarkastustodisteluitsekriminointisuojamuutoksenhakuylimääräinen muutoksenhakuoikeudenmukaisuusoikeudenkäyntikuluttäytäntöönpanoKorkein hallinto-oikeus