HE 29/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Asia yhdistetty valiokunnassa
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki hallintolain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 48
Annettu
Päivämäärä05.04.2018
Allekirjoittajaoikeusministeri
Antti  Häkkänen
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Esittelijäundefined
lainsäädäntöneuvos
Arja  Manner
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä06.04.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä10.04.2018
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.04.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut12.04.2018
+ Lakivaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatoikeudenkäynti  hallintoasiat  hallintotuomioistuimet  toimivalta  tiedoksianto  valmistelu  tarkastus  todistelu  itsekriminointisuoja  muutoksenhaku  ylimääräinen muutoksenhaku  oikeudenmukaisuus  oikeudenkäyntikulut  täytäntöönpano  Korkein hallinto-oikeus 
Viimeksi julkaistu 4.12.2018 11:52