Latest publish 26.8.2020 10.22
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valiokuntien asiantuntijalausunnot