Skip main navigation

Direct link to content

HE 299/2018 vp Asiantuntijalausunnot

Latest publish 30.1.2020 15.10
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valiokuntien asiantuntijalausunnot