HE 3/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
Vahvistettu18.03.2016
Säädöskokoelma175/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu18.03.2016
Säädöskokoelma176/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä04.02.2016
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Allekirjoittajavaltiovarainministeri
Alexander  Stubb
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä05.02.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä16.02.2016
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.02.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä04.03.2016
Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.03.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 3/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.03.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 3/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä15.03.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä15.03.2016
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut17.02.2016
Käsittely päättynyt02.03.2016
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatsijoitusrahastot  finanssiala  direktiivit  palkat  palkkiot  seuraamukset  maksut  rahastoyhtiöt  Finanssivalvonta  Euroopan unioni 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (10)
Latest publish 1.12.2016 9.14