HE 30/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016

(Budjetti 2016)

Valtion talousarvion ja lisätalousarvion laadinta ja hyväksyminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 30/2015 vp StV 29.09.2015 budjettineuvos Outi Luoma-aho, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 29.09.2015 talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 30.09.2015 toimistopäällikkö Pertti J. Rosila, Eduskunnan kanslia Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 30.09.2015 talousyksikön päällikkö Jukka Nummikoski, Valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 30.09.2015 linnanvouti Anne Puonti, Tasavallan presidentin kanslia Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 30.09.2015 talousjohtaja Mika Niemelä , työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 01.10.2015 alivaltiosihteeri Pirkko Hämäläinen, ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 01.10.2015 kehityspoliittinen asiantuntija Niina Mäki, Kepa ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 01.10.2015 toiminnanjohtaja Harri Hakola, Fida International ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LaV 02.10.2015 valtionsyyttäjä Christer Lundström, Valtakunnansyyttäjänvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LaV 02.10.2015 valtionsyyttäjä Christer Lundström, Valtakunnansyyttäjänvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 02.10.2015 neuvotteleva virkamies Sari Sontag, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 02.10.2015 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LaV 02.10.2015 talousjohtaja Tapio Laamanen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LaV 02.10.2015 ylijohtaja Tuula Asikainen, Rikosseuraamuslaitos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 02.10.2015 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LaV 02.10.2015 lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 02.10.2015 rahoitusylitarkastaja Timo Tähtinen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 02.10.2015 rahoitusylitarkastaja Timo Tähtinen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 02.10.2015 talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 02.10.2015 talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 02.10.2015 talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 02.10.2015 talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 02.10.2015 maatalousjohtaja Minna-Mari Kaila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 02.10.2015 maatalousneuvos Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 02.10.2015 kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 02.10.2015 asiantuntija Marjukka Manninen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 02.10.2015 maatalousneuvos Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 06.10.2015 Vanhustyön keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 06.10.2015 Suomen Korjausneuvojat r.y. Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 06.10.2015 rahoitusylitarkastaja Timo Tähtinen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 06.10.2015 rahoitusylitarkastaja Timo Tähtinen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 06.10.2015 hallintopäällikkö Kimmo Huovinen, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 06.10.2015 hallintojohtaja Jorma Tolonen, Suomen metsäkeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 06.10.2015 asuntoasiantuntija Laura Hassi, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 06.10.2015 asuntoasiantuntija Laura Hassi, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 06.10.2015 toiminnanjohtaja Anne Viita, Vuokralaiset VKL ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 06.10.2015 talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 06.10.2015 neuvotteleva virkamies Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 06.10.2015 kansliapäällikkö Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 06.10.2015 neuvotteleva virkamies Arto Salmela , valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 06.10.2015 taloussuunnittelupäällikkö Pasi Rentola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 06.10.2015 Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 06.10.2015 metsäjohtaja Juha Hakkarainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 06.10.2015 johtajaylilääkäri Taneli Kolström, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 06.10.2015 neuvotteleva virkamies Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 06.10.2015 toimitusjohtaja Matti Peltola, Koneyrittäjien liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 06.10.2015 neuvotteleva virkamies Sari Sontag, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 06.10.2015 toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry - KOVA Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 07.10.2015 Professoriliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 07.10.2015 neuvotteleva virkamies Tiina Männikkö, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 07.10.2015 ylijohtaja Pekka Savolainen, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 07.10.2015 ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 07.10.2015 poliisipäällikkö, poliisikomentaja Lasse Aapio, Helsingin poliisilaitos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 07.10.2015 neuvotteleva virkamies Anu Jänkälä, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 07.10.2015 Tieteentekijöiden liitto TTL Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 07.10.2015 hallintopäällikkö Kimmo Huovinen, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 07.10.2015 ylijohtaja Tapio Kosunen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 07.10.2015 ylijohtaja Kimmo Puolitaival, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp PuV 07.10.2015 yksikön johtaja, talousjohtaja Kristiina Olsson, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 07.10.2015 toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 07.10.2015 vt. toimitusjohtaja Perttu Pyykkönen, Pellervon taloustutkimus PTT Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 07.10.2015 toiminnanjohtaja, YTT Leena Wahlros, Suomen yliopistot UNIFI ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 07.10.2015 talousjohtaja Jutta Petäjä, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 07.10.2015 laskentapäällikkö Kati Korpi, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 07.10.2015 maatalousjohtaja Minna-Mari Kaila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 07.10.2015 poliisineuvos Robin Lardot, keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 07.10.2015 pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp PuV 07.10.2015 suunnitteluosaston sektorijohtaja, komentaja Petri Vähäkangas, Pääesikunta Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 07.10.2015 poliisijohtaja Sanna Heikinheimo, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp PuV 07.10.2015 suunnittelupäällikkö, eversti Petteri Koskinen, Maavoimien esikunta Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp PuV 07.10.2015 suunnittelupäällikkö, eversti Kimmo Hyvärinen, Ilmavoimien esikunta Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp PuV 07.10.2015 toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen, Maanpuolustuskoulutusyhdistys Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp PuV 07.10.2015 toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen, Maanpuolustuskoulutusyhdistys Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 07.10.2015 apulaispäällikkö, kenraalimajuri Ilkka Laitinen, Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 07.10.2015 projektipäällikkö Sari Löytökorpi, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 07.10.2015 poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 07.10.2015 Vanhustyön keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 07.10.2015 Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 07.10.2015 apulaispäällikkö Petri Knape, suojelupoliisi Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 07.10.2015 Suomen korjausneuvojat ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 07.10.2015 johtaja Martti Kunnasvuori, Hätäkeskuslaitos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp PuV 07.10.2015 yksikön johtaja, talousjohtaja Kristiina Olsson, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 07.10.2015 Innovaatiorahoituskeskus Tekes Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 07.10.2015 professori Jyrki Niemi, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 07.10.2015 kansliapäällikkö Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 07.10.2015 johtaja Laura Kuistio, Liikennevirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 07.10.2015 apulaisjohtaja Riitta-Liisa Vuorela, Viestintävirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 07.10.2015 vt. toimitusjohtaja Perttu Pyykkönen, Pellervon taloustutkimus PTT Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TaV 08.10.2015 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 08.10.2015 maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 08.10.2015 neuvotteleva virkamies Lauri Taro, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 08.10.2015 talousjohtaja Kristiina Tikkala, Liikennevirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 08.10.2015 talousjohtaja Tapio Laamanen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 08.10.2015 johtava tutkija Pertti Honkanen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp PuV 08.10.2015 hallituksen puheenjohtaja Heikki Allonen, Suomen puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp PuV 08.10.2015 hallituksen puheenjohtaja Heikki Allonen, Suomen puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 08.10.2015 kehitysjohtaja Kirsti Kuivajärvi, Rikosseuraamuslaitos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp PuV 08.10.2015 PIA ry:n hallituksen jäsen Niko Haro Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TaV 08.10.2015 talousjohtaja Mika Niemelä , työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 08.10.2015 ylitarkastaja Helena Kalliolinna, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 08.10.2015 neuvotteleva virkamies Heidi Manns-Haatanen , sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TaV 08.10.2015 ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 08.10.2015 talousjohtaja Kai Ollikainen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 08.10.2015 ylijohtaja Marina Erhola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 08.10.2015 tutkimusprofessori Pasi Moisio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 08.10.2015 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TaV 08.10.2015 tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 08.10.2015 neuvotteleva virkamies Taina Eckstein, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TaV 08.10.2015 ekonomisti Simo Pinomaa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TaV 08.10.2015 johtaja Hannu Kemppainen, Innovaatiorahoituskeskus Tekes Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TaV 08.10.2015 johtaja Hannu Kemppainen, Innovaatiorahoituskeskus Tekes Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 08.10.2015 ylimetsänhoitaja Pirkko Isoviita, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 08.10.2015 ympäristöneuvos Jarmo Muurman, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 08.10.2015 metsäneuvos Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 08.10.2015 luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen, Metsähallitus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 08.10.2015 lakimies Tommi Siivonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 08.10.2015 suojelupäällikkö Virpi Sahi, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 08.10.2015 Geologian tutkimuskeskus GTK Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 08.10.2015 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TaV 08.10.2015 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 08.10.2015 johtaja Jouko Salonen, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TaV 08.10.2015 Palkansaajien tutkimuslaitos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp PuV 08.10.2015 yrityssuunnittelu- ja markkinointijohtaja Jukka Holkeri, Patria Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 08.10.2015 valtakunnanvouti Juhani Toukola, Valtakunnanvoudinvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 08.10.2015 toimitusjohtaja Kimmo Rahkamo, Fenniarail Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 08.10.2015 edunvalvontapäällikkö Pasi Hovi, Linja-autoliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 08.10.2015 metsäasioiden päällikkö Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 08.10.2015 finanssineuvos Outi Honkatukia, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 08.10.2015 finanssineuvos Outi Honkatukia, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 08.10.2015 toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 08.10.2015 yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu, VR-Yhtymä Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 08.10.2015 osastopäällikkö Tuija Oivo, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 08.10.2015 johtaja Kirsi Kangaspunta, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 08.10.2015 suojelupäällikkö Virpi Sahi, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 08.10.2015 pääsihteeri Vertti Kiukas , SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 08.10.2015 toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 08.10.2015 toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 08.10.2015 taloussuunnittelupäällikkö Tomas Forsström, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 08.10.2015 neuvotteleva virkamies Hanna Onwen-Huma, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 08.10.2015 johtaja Kirsi Kangaspunta, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TaV 08.10.2015 Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TaV 08.10.2015 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 09.10.2015 hallituksen puheenjohtaja Jaana Närö, Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry - KOVA Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 09.10.2015 toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, A-Kruunu Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LaV 09.10.2015 korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LaV 09.10.2015 markkinaoikeus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LaV 09.10.2015 Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LaV 09.10.2015 Rikosuhripäivystys Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LaV 09.10.2015 ylituomari Liisa Heikkilä, Helsingin hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LaV 09.10.2015 valtakunnanvouti Juhani Toukola, Valtakunnanvoudinvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LaV 09.10.2015 laamanni Tuomas Nurmi, Helsingin käräjäoikeus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 09.10.2015 yksikön päällikkö Merja Ekqvist, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LaV 09.10.2015 johtava julkinen oikeusavustaja Jouko Ponnikas, Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 09.10.2015 opetus- ja kulttuuriasiain johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 09.10.2015 hallitussihteeri Ville Koponen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 09.10.2015 erityisasiantuntija Anu Wikman-Immonen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 09.10.2015 erikoistutkija Matti Sarvimäki, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 09.10.2015 Suomen Kylätoiminta ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 09.10.2015 toimitusjohtaja Juha Nuutila, ProAgria Keskusten Liitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 09.10.2015 toimitusjohtaja Juha Nuutila, ProAgria Keskusten Liitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 09.10.2015 koulutusjohtaja Heljä Misukka, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 09.10.2015 toimitusjohtaja Jouko Kinnunen, Motiva Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 09.10.2015 toimitusjohtaja Mikko Viljakainen, Puuinfo Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 09.10.2015 toimitusjohtaja Mikko Viljakainen, Puuinfo Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 09.10.2015 lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 09.10.2015 rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 09.10.2015 rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 09.10.2015 teollisuusneuvos Timo Ritonummi, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 09.10.2015 teollisuusneuvos Timo Ritonummi, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 09.10.2015 kiinteistöpäällikkö Juha Niskanen, Y-Säätiö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 09.10.2015 hallintojohtaja Matti Lahtinen, Opetushallitus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 09.10.2015 Suomen Lukiolaisten Liitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 09.10.2015 toimitusjohtaja Seppo Hassinen, Suomen 4H-liitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 09.10.2015 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 09.10.2015 hallitussihteeri Annika Parsons, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 09.10.2015 yhteyspäällikkö Teppo Leinonen, Etelä-Savon maakuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 09.10.2015 suojeluasiantuntija Paloma Hannonen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 09.10.2015 toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara, Animalia ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 09.10.2015 johtaja Timo Jaakkola, Nordea Pankki Suomi Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 09.10.2015 liikenneinsinööri Pekka Kokki, Keski-Suomen liitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 09.10.2015 johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 09.10.2015 työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 09.10.2015 johtaja Jukka Ihanus, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 09.10.2015 asiantuntija Tarja Arkio, Akava ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 09.10.2015 edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela, Pirkanmaan liitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 09.10.2015 yhteysjohtaja Sami Laakkonen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 09.10.2015 yhteysjohtaja Sami Laakkonen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 09.10.2015 liikennesuunnittelupäällikkö Petri Suominen, Uudenmaan liitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 09.10.2015 johtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 09.10.2015 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 09.10.2015 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 09.10.2015 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 09.10.2015 toiminnanjohtaja Karoliina Auvinen, Suomen Lähienergialiitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LaV 09.10.2015 presidentti Pauliine Koskelo, korkein oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 09.10.2015 maatalousjohtaja Minna-Mari Kaila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 09.10.2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 09.10.2015 suojeluasiantuntija Paloma Hannonen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 09.10.2015 toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara, Animalia ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 09.10.2015 ylijohtaja Leena Tenhola, Maaseutuvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 09.10.2015 neuvotteleva virkamies Meri-Sisko Eskola, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 09.10.2015 toimitusjohtaja Jari Mäkimattila, A-Kruunu Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 09.10.2015 ylijohtaja Leena Tenhola, Maaseutuvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 09.10.2015 kansliapäällikkö Päivi Nerg, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp UaV 09.10.2015 osastopäällikkö Markku Keinänen, ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp UaV 09.10.2015 teollisuusneuvos Severi Keinälä, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 09.10.2015 osastopäällikkö Tuija Oivo, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 13.10.2015 markkinaoikeus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 13.10.2015 Suomen 4H-liitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 13.10.2015 Suomen Kylätoiminta ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 13.10.2015 Raaseporin kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 13.10.2015 ProAgria Keskusten Liitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 13.10.2015 Puuliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 13.10.2015 Paliskuntain yhdistys Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 13.10.2015 projektipäällikkö Marjo Vallius-Hyttinen, Lieksan kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 13.10.2015 pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 13.10.2015 ympäristöneuvos Saara Bäck, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 13.10.2015 ympäristöneuvos Saara Bäck, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 13.10.2015 Pidä Saaristo Siistinä ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 13.10.2015 ympäristöneuvos Eeva-Liisa Poutanen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 13.10.2015 YIT Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 13.10.2015 YIT Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 13.10.2015 Rakennusteollisuus RT ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 13.10.2015 yksinkönpäällikkö Lotta Karlsson, ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 13.10.2015 VVO-yhtymä Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 13.10.2015 asiantuntija Miina Mäki, John Nurmisen Säätiö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 13.10.2015 Vesilaitosyhdistys Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 13.10.2015 Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 13.10.2015 erikoistutkija Petri Ekholm, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 13.10.2015 erikoistutkija Petri Ekholm, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 13.10.2015 tilaajajohtaja Markku Rimpelä Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 13.10.2015 toiminnanjohtaja Marja Tuomi, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 13.10.2015 toimitusjohtaja Paavo Syrjö, Infra ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 13.10.2015 toimitusjohtaja Paavo Syrjö, Infra ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 13.10.2015 toimitusjohtaja Nina Raitanen, Suomen Tieyhdistys Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 13.10.2015 neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 13.10.2015 toiminnanohjaaja Matti Koistinen, Pyöräliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 13.10.2015 toiminnanohjaaja Matti Koistinen, Pyöräliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 13.10.2015 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LaV 13.10.2015 Turun hovioikeus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 13.10.2015 Sato Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 13.10.2015 Sato Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 13.10.2015 Sato Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 13.10.2015 korkein oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 13.10.2015 ylituomari Liisa Heikkilä, Helsingin hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 13.10.2015 presidentti Pekka Vihervuori, korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 13.10.2015 osastopäällikkö, poliisiosasto Kauko Aaltomaa, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 13.10.2015 poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 13.10.2015 päällikkö, poliisineuvos Robin Lardot, keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 13.10.2015 apulaispäällikkö Petri Knape, suojelupoliisi Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 13.10.2015 poliisipäällikkö, poliisikomentaja Lasse Aapio, Helsingin poliisilaitos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 13.10.2015 johtava asiantuntija Tiina Haapasalo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 13.10.2015 Poliisiammattikorkeakoulu Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 13.10.2015 johtaja Jouni Karjalainen, Destia Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 13.10.2015 johtaja Jouni Karjalainen, Destia Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 13.10.2015 Skanska Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 13.10.2015 puheenjohtaja Ole Norrback , Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 13.10.2015 liikenneinsinööri Silja Siltala, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 13.10.2015 liikenneinsinööri Silja Siltala, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 13.10.2015 yksikön päällikkö Jenni Eskola, Liikennevirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 13.10.2015 hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 13.10.2015 sosiaalineuvos Marjo Lavikainen , sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 13.10.2015 toiminnanjohtaja Satu Helin, Vanhustyön keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 13.10.2015 hallituksen jäsen Saara Kankaanrinta, Baltic Sea Action Group Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 13.10.2015 Kalatalouden Keskusliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 13.10.2015 Suomen Taksiliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 13.10.2015 puheenjohtaja Jukka Haapakoski, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 13.10.2015 johtaja Jarmo Ukkonen, Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 13.10.2015 erityisasiantuntija Tommi Eskonen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 13.10.2015 erityisasiantuntija Tommi Eskonen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 13.10.2015 toimitusjohtaja Iiro Lehtonen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 13.10.2015 toiminnanjohtaja Satu Helin, Vanhustyön keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 13.10.2015 valtionsyyttäjä Christer Lundström, Valtakunnansyyttäjänvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 13.10.2015 valtionsyyttäjä Christer Lundström, Valtakunnansyyttäjänvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 13.10.2015 laamanni Olli Saunanoja, Espoon käräjäoikeus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 13.10.2015 yksikön päällikkö Merja Ekqvist, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 14.10.2015 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 14.10.2015 suunnittelupäällikkö, eversti Petteri Koskinen, Maavoimien esikunta Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 14.10.2015 ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 14.10.2015 ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 14.10.2015 ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 14.10.2015 ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 14.10.2015 johtava tuloksellisuustarkastaja Ville Vehkasalo, Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 14.10.2015 vanhempi osastoesiupseeri Hannu Teittinen, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 14.10.2015 koulutus- ja työllisyysasiantuntija Anne Mäki, Invalidiliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 14.10.2015 Suomen Rehtorit ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 14.10.2015 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 14.10.2015 Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 14.10.2015 kuntayhtymän johtaja Olli-Pekka Juhantila, Salon kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 14.10.2015 yksikön johtaja, talousjohtaja Kristiina Olsson, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 14.10.2015 yksikön johtaja, talousjohtaja Kristiina Olsson, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 14.10.2015 opetusneuvos Leena Nissilä, Opetushallitus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 14.10.2015 hallituksen puheenjohtaja Reija Lepola, Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry. Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 14.10.2015 neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 14.10.2015 ammattikasvatusneuvos, johtaja, rehtori Timo Karkola, Amiedu Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 14.10.2015 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 14.10.2015 erityisasiantuntija Hanna Susitaival, Taiteen edistämiskeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 14.10.2015 opetusneuvos Esa Karvinen, Opetushallitus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 14.10.2015 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 14.10.2015 Etelä-Pohjamaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 14.10.2015 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 14.10.2015 ylijohtaja Leena Vestala, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 14.10.2015 toimitusjohtaja Soile Kuitunen, Kuntoutussäätiö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 14.10.2015 tutkimusprofessori Sakari Hänninen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 14.10.2015 suunnittelupäällikkö, eversti Kimmo Hyvärinen, Ilmavoimien esikunta Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 14.10.2015 apulaisosastopäällikkö Timo Kantola, ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 14.10.2015 koordinaattori Hanna Sauli, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 14.10.2015 professori Juho Saari, Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 14.10.2015 suunnittelija Marjaana Pajunen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 14.10.2015 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 14.10.2015 tutkija Mirja Määttä, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 14.10.2015 tutkija Mirja Määttä, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 14.10.2015 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 14.10.2015 erityisasiantuntija Minna Lindberg, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 14.10.2015 neuvotteleva virkamies Maarit Nikander, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 14.10.2015 koordinaattori Hanna Sauli, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 14.10.2015 toiminnanjohtaja Mari Ahonen-Walker, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 14.10.2015 koordinaattori Hanna Sauli, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 14.10.2015 pääsihteeri Juha Samola, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 14.10.2015 Raja- ja merivartiokoulu Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 14.10.2015 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 14.10.2015 apulaispäällikkö, kenraalimajuri Ilkka Laitinen, Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 14.10.2015 toiminnanjohtaja Sari Väänänen, Avain-ryhmä Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 14.10.2015 Suomen Vesilaitosyhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 14.10.2015 työmarkkinaneuvos Teija Felt, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 14.10.2015 osastopäällikkö Tuija Oivo, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 14.10.2015 puheenjohtaja Jukka Haapakoski, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 14.10.2015 suunnitteluosaston sektorijohtaja, komentaja Petri Vähäkangas, Pääesikunta Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 14.10.2015 Finnair Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 14.10.2015 valvontaosaston johtaja Sami Rakshit, Tulli Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 14.10.2015 valvontaosaston johtaja Sami Rakshit, Tulli Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 14.10.2015 valvontaosaston johtaja Sami Rakshit, Tulli Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 14.10.2015 valvontaosaston johtaja Sami Rakshit, Tulli Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 14.10.2015 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 14.10.2015 OPSO - Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 14.10.2015 tutkimusjohtaja Kari Hämäläinen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 14.10.2015 johtaja Kaarina Myyri-Partanen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 14.10.2015 hallituksen puheenjohtaja Reija Lepola, Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry. Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 14.10.2015 johtaja Kirsi Kangaspunta, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 14.10.2015 toimitusjohtaja Lauri Kivinen, Yleisradio Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp UaV 14.10.2015 toiminnanjohtaja Helena Laukko, Suomen YK-liitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp YmV 14.10.2015 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 14.10.2015 kulttuuriasiainneuvos Leena Laaksonen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 15.10.2015 Työterveyslaitos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 15.10.2015 hallitussihteeri Annika Parsons, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 15.10.2015 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 15.10.2015 Luomuinstituutti Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 15.10.2015 pääjohtaja Antti Hartikainen, Tulli Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 15.10.2015 pelastusylijohtaja Esko Koskinen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 15.10.2015 suunnittelupäällikkö Miika Snellman, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 15.10.2015 lakiasiainpäällikkö Pekka Syrjänen, Valtiokonttori Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 15.10.2015 lakimies Seppo Savolainen, Sotainvalidien Veljesliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 15.10.2015 liittohallituksen varapuheenjohtaja Pekka Toivonen, Rintamaveteraaniliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 15.10.2015 viestintäpäällikkö Sakari Lauriala, Suomen Taksiliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 15.10.2015 toimitusjohtaja Mika Mäkilä, Linja-autoliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 15.10.2015 Hoitotyön Tutkimussäätiö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 15.10.2015 toiminnanjohtaja Juha Turtiainen, Pienperheyhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 15.10.2015 erikoistutkija Matti Sarvimäki, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 15.10.2015 vararehtori, professori Helena Rasku-Puttonen, Jyväskylän yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 15.10.2015 johtaja Martti Kunnasvuori, Hätäkeskuslaitos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 15.10.2015 johtaja Martti Kunnasvuori, Hätäkeskuslaitos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 15.10.2015 ylitarkastaja Hanna Nyfors, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 15.10.2015 toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 15.10.2015 Ensi- ja turvakotien liitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 15.10.2015 toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi, Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 15.10.2015 kunnanjohtaja Lauri Inna, Punkalaitumen kunta Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 15.10.2015 hallintojohtaja Juhani Nikula, Liikenteen turvallisuusvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 15.10.2015 kunnanjohtaja Lauri Inna, Punkalaitumen kunta Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 15.10.2015 toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 15.10.2015 kunnanjohtaja Lauri Inna, Punkalaitumen kunta Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 15.10.2015 tutkija Samuli Salminen Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 15.10.2015 tutkija Samuli Salminen Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 15.10.2015 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 15.10.2015 lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila, Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 15.10.2015 pääsihteeri Hannele Varsa, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 15.10.2015 pääsihteeri Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 15.10.2015 pääsihteeri Hannele Varsa, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 15.10.2015 toiminnanjohtaja Mari Ahonen-Walker, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 15.10.2015 erityisasiantuntija Eeva-Kaisa Linna, Opetushallitus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 15.10.2015 erityisasiantuntija Lieselotte Eskelinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 15.10.2015 pääsihteeri Olli Joensuu, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 15.10.2015 Pelastusopisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 15.10.2015 työmarkkinaneuvos Teija Felt, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 15.10.2015 erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 15.10.2015 sopimuspäällikkö Kimmo Sinisalo, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 15.10.2015 sopimuspäällikkö Kimmo Sinisalo, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp UaV 15.10.2015 osastopäällikkö Jukka Salovaara, ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp UaV 15.10.2015 kehityspoliittinen asiantuntija Niina Mäki, Kepa ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp UaV 15.10.2015 toiminnanjohtaja Sonja Vartiala, Finnwatch ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp UaV 15.10.2015 vaikuttamistyönpäällikkö Katri Suomi, Kirkon Ulkomaanapu Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 15.10.2015 johtaja Georg Henrik Wrede, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 15.10.2015 tutkija Samuli Salminen Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 15.10.2015 opetusneuvos Armi Mikkola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LaV 15.10.2015 Suomen Lakimiesliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LaV 15.10.2015 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LaV 15.10.2015 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LaV 15.10.2015 Ylivieska-Raahen käräjäoikeus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LaV 15.10.2015 Suomen tuomariliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 14.10.2015 suunnittelupäällikkö, kommodori Veli-Petteri Valkamo, Merivoimien esikunta Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 16.10.2015 Koneyrittäjien liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 16.10.2015 neuvotteleva virkamies Anna-Leena Miettinen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 16.10.2015 palvelujohtaja Elina Peurala, Satakunnan TE-toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 16.10.2015 Luomuinstituutti Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 16.10.2015 Elintarviketurvallisuusvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 16.10.2015 Suomen Hevostietokeskus ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 16.10.2015 Suomen metsästäjäliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 16.10.2015 Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry - KOVA Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 16.10.2015 osastopäällikkö Markku Leijo, Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, asunto-osasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 16.10.2015 Pidä Lappi Siistinä Ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 16.10.2015 BirdLife Suomi ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 16.10.2015 ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 16.10.2015 ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 16.10.2015 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 16.10.2015 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 16.10.2015 Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 16.10.2015 finanssineuvos Hannele Savioja, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 16.10.2015 finanssineuvos Hannele Savioja, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 16.10.2015 osastopäällikkö Tuija Oivo, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 16.10.2015 MMM, eMBA, toiminnanjohtaja Simo Moisio, Arktiset Aromit ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 16.10.2015 MMM, eMBA, toiminnanjohtaja Simo Moisio, Arktiset Aromit ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 16.10.2015 METO - Metsäalan Asiantuntijat ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 16.10.2015 erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 16.10.2015 Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 16.10.2015 puheenjohtaja Anitta Pakanen, Lastentarhanopettajaliitto LTOL Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 16.10.2015 erityisasiantuntija Ritva Semi, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 16.10.2015 erityisasiantuntija Ritva Semi, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 16.10.2015 erityisasiantuntija Ritva Semi, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 16.10.2015 opetusneuvos Elisa Helin, Opetushallitus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 16.10.2015 Suomen yliopistot UNIFI ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 16.10.2015 toiminnanjohtaja, YTT Leena Wahlfors, Suomen yliopistot UNIFI ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 16.10.2015 Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 16.10.2015 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 16.10.2015 Nuorisoasuntoliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 16.10.2015 Asukasliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 16.10.2015 John Nurmisen Säätiö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 16.10.2015 Kuntarahoitus Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 16.10.2015 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 16.10.2015 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 16.10.2015 toimitusjohtaja Jarmo Kuosa, Kunta-asunnot Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 16.10.2015 Rakennusteollisuus RT ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 16.10.2015 ohjelmapäällikkö Katja Outinen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 16.10.2015 koordinaattori Hanna Sauli, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 16.10.2015 koordinaattori Hanna Sauli, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 16.10.2015 toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 16.10.2015 tutkimusjohtaja Kari Hämäläinen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 16.10.2015 Suomen Omakotiliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 16.10.2015 Suomen Kiinteistöliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 16.10.2015 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 16.10.2015 Finanssialan Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 16.10.2015 rehtori Jukka Kola, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 16.10.2015 EkoCentria Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 16.10.2015 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 16.10.2015 asuntoasiantuntija Laura Hassi, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 16.10.2015 tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 16.10.2015 lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 16.10.2015 apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 16.10.2015 tietoyhteiskunta-asian päällikkö Heikki Lunnas, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 16.10.2015 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 16.10.2015 opetusneuvos Jorma Karhu, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 16.10.2015 varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas, Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 16.10.2015 Suomen Vuokranantajat ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp UaV 16.10.2015 toiminnanjohtaja Tuija Talvitie, Crisis Management Initiative Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp UaV 16.10.2015 toiminnanjohtaja Tiina Antturi, Suomen World Vision ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp UaV 16.10.2015 toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi, Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND) Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 16.10.2015 Vuokralaiset VKL ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 16.10.2015 neuvotteleva virkamies Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 16.10.2015 neuvotteleva virkamies Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 16.10.2015 ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 16.10.2015 Tasa-arvoasiain neuvottelukunta Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 16.10.2015 neuvotteleva virkamies Leena Westerholm, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 20.10.2015 sopimuspäällikkö Kimmo Sinisalo, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 20.10.2015 puheenjohtaja Petri Koikkalainen, Tieteentekijöiden liitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 20.10.2015 Musiikin edistämissäätiö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 20.10.2015 hallintojohtaja Marko Viljanen, Ilmatieteen laitos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 20.10.2015 puheenjohtaja Kaarle Hämeri, Professoriliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 20.10.2015 neuvotteleva virkamies Heidi Manns-Haatanen , sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 20.10.2015 valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 20.10.2015 Helsingin hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 20.10.2015 kehittämispäällikkö Maarit Andersson, Ensi- ja turvakotien liitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 20.10.2015 akateeminen rehtori Jaakko Puhakka, Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 20.10.2015 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 20.10.2015 ammattikasvatusneuvos, johtaja, rehtori Timo Karkola, Amiedu Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 20.10.2015 Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 20.10.2015 viestintäpäällikkö Sakari Lauriala, Suomen Taksiliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 20.10.2015 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 20.10.2015 EU-asiain päällikkö Erja Horttanainen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 20.10.2015 toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 20.10.2015 talousjohtaja Tero Tallinen, Mikkelin ammattikorkeakoulu Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 20.10.2015 johtaja Jouko Salonen, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 20.10.2015 rehtori Johanna Järvinen, Turun kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 20.10.2015 osastopäällikkö, poliisiosasto Kauko Aaltomaa, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 20.10.2015 sivistystoimenjohtaja Åsa Snickars, Närpiön kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 20.10.2015 Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LaV 20.10.2015 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 20.10.2015 Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 20.10.2015 ylijohtaja Jorma Vuorio, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 20.10.2015 sosiaalineuvos Marjo Lavikainen , sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 20.10.2015 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 20.10.2015 järjestöjohtaja Marita Salo, Suomen Punainen Risti Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 20.10.2015 järjestöjohtaja Marita Salo, Suomen Punainen Risti Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 20.10.2015 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 20.10.2015 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 20.10.2015 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 20.10.2015 maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 20.10.2015 järjestöjohtaja Marita Salo, Suomen Punainen Risti Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 20.10.2015 Lapin poliisilaitos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 20.10.2015 kehittämispäällikkö Helena Ewalds, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 20.10.2015 yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu, VR-Yhtymä Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiV 20.10.2015 yhteiskuntasuhde- ja ympäristöjohtaja Otto Lehtipuu, VR-Yhtymä Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 20.10.2015 Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 20.10.2015 sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp VaV 20.10.2015 Yritysjohtajien vetoomus valtiovarainvaliokunnalle (SOK, Kesko Oyj, Stora Enso Oyj, Yara Suomi Oy, Vuokatin Matkailukeskus Oy) Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp VaV 20.10.2015 Yritysjohtajien vetoomus valtiovarainvaliokunnalle (SOK, Kesko Oyj, Stora Enso Oyj, Yara Suomi Oy, Vuokatin Matkailukeskus Oy) Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp VaV 20.10.2015 Yritysjohtajien vetoomus valtiovarainvaliokunnalle (SOK, Kesko Oyj, Stora Enso Oyj, Yara Suomi Oy, Vuokatin Matkailukeskus Oy) Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp VaV 20.10.2015 Yritysjohtajien vetoomus valtiovarainvaliokunnalle (SOK, Kesko Oyj, Stora Enso Oyj, Yara Suomi Oy, Vuokatin Matkailukeskus Oy) Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 20.10.2015 toimitusjohtaja Mikael Aro, VR-Yhtymä Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 21.10.2015 Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 21.10.2015 Kehityspoliittinen toimikunta Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 21.10.2015 Suomen UN Women - Finlands UN Women ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 21.10.2015 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 21.10.2015 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 21.10.2015 RAKLI ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 21.10.2015 rakennusneuvos Matti Vatilo, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 21.10.2015 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 21.10.2015 Suomen UNICEF ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 21.10.2015 Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 21.10.2015 Kirkon Ulkomaanapu Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 21.10.2015 akateeminen rehtori Jaakko Puhakka, Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 21.10.2015 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 21.10.2015 elinkeinopäällikkö Marko Mäki-Hakola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 21.10.2015 Naisten Valmiusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 21.10.2015 Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 21.10.2015 puheenjohtaja Anitta Pakanen, Lastentarhanopettajaliitto LTOL Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 21.10.2015 johtaja Hannu Kemppainen, Innovaatiorahoituskeskus Tekes Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 21.10.2015 toimitusjohtaja Jouko Kinnunen, Motiva Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 21.10.2015 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 21.10.2015 Natur och Miljö ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 21.10.2015 rehtori Kalervo Väänänen, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 21.10.2015 rehtori Kalervo Väänänen, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 21.10.2015 yrityssuunnittelu- ja markkinointijohtaja Jukka Holkeri, Patria Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 21.10.2015 yrityssuunnittelu- ja markkinointijohtaja Jukka Holkeri, Patria Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 21.10.2015 toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen, Maanpuolustuskoulutusyhdistys Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 21.10.2015 toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen, Maanpuolustuskoulutusyhdistys Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 21.10.2015 Akava ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 21.10.2015 johtaja Pertti Salminen, Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 21.10.2015 toimitusjohtaja Jouko Kinnunen, Motiva Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 21.10.2015 hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 21.10.2015 Senior Vice President Mikko Myllykangas, Nammo Lapua Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 21.10.2015 Senior Vice President Mikko Myllykangas, Nammo Lapua Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 21.10.2015 varatoimitusjohtaja Timo Hammar, Insta Group Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 21.10.2015 varatoimitusjohtaja Timo Hammar, Insta Group Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 21.10.2015 asiantuntija Robert Arnkil Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 21.10.2015 asiantuntija Robert Arnkil Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 21.10.2015 toimitusjohtaja Jaana Pakarinen, Vates-säätiö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 21.10.2015 tutkija Jouko Karjalainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 21.10.2015 projektijohtaja Eija Kilgast, Sotainvalidien Veljesliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 21.10.2015 projektijohtaja Eija Kilgast, Sotainvalidien Veljesliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 21.10.2015 tutkija Maria Ohisalo, Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 21.10.2015 johtaja Mikael Hildén, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 21.10.2015 johtaja Mikael Hildén, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TuV 21.10.2015 taloussuunnittelupäällikkö Pasi Rentola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TuV 21.10.2015 talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TuV 21.10.2015 talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TuV 21.10.2015 talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 21.10.2015 Kaakkois-Suomen TE-toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TuV 21.10.2015 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 21.10.2015 toimitusjohtaja Matti Halonen, Fisher King Production Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 21.10.2015 puheenjohtaja Sari Kontra, Liikunnan ja urheilun nuorisokomitea (LUNK) Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 21.10.2015 puheenjohtaja Anitta Pakanen, Lastentarhanopettajaliitto LTOL Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 21.10.2015 johtaja Sami Kalaja, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 21.10.2015 Åbo Akademi Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 21.10.2015 Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 21.10.2015 metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 21.10.2015 johtaja Hannu Kemppainen, Innovaatiorahoituskeskus Tekes Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 21.10.2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 21.10.2015 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 21.10.2015 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TuV 21.10.2015 erityisasiantuntija Jouni Varanka, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 21.10.2015 neuvottelujohtaja Harri Siren, Palkansaajajärjestö Pardia ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 21.10.2015 neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 21.10.2015 ympäristöneuvos Pirkko Oilinki-Nenonen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 21.10.2015 neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 21.10.2015 puheenjohtaja Yrjö Suhonen, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 21.10.2015 varapuheenjohtaja Sari Aho, Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 21.10.2015 varapuheenjohtaja Esa Soukka, Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 21.10.2015 valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio, Valtion työmarkkinalaitos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 21.10.2015 apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 21.10.2015 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 21.10.2015 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 21.10.2015 toiminnanjohtaja Johanna Karppinen, Favex ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 21.10.2015 professori Peter Lund, Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 21.10.2015 professori Peter Lund, Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 21.10.2015 Suomen Pakolaisapu ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp UaV 21.10.2015 ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp UaV 21.10.2015 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 21.10.2015 johtaja Tuomas Martikainen, Siirtolaisuusinstituutti Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 21.10.2015 varttunut tutkija Esa-Jussi Viitala, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 21.10.2015 Suomen Yrittäjänaiset ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 21.10.2015 Suomen Yrittäjänaiset ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 21.10.2015 hallintojohtaja Jouko Salonen, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 21.10.2015 vararehtori Keijo Hämäläinen, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 21.10.2015 yksikönjohtaja Juha Honkatukia, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TrV 21.10.2015 ylijohtaja Kauko Aaltomaa, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 22.10.2015 toimitusjohtaja Iiro Lehtonen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 22.10.2015 Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 22.10.2015 kaupunginvaltuutettu, nuorisotakuutyöryhmän puheenjohtaja Erja Linnamurto, Savonlinnan kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 22.10.2015 projektipäällikkö Susanna Salmela Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 22.10.2015 Sveps, Svenska produktionsskolan Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 22.10.2015 Oulun kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 22.10.2015 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 22.10.2015 Vapaa Sivistystyö ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 22.10.2015 Suomen Kansanopistoyhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 22.10.2015 erityisasiantuntija Olli Alanen, Vamos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MmV 22.10.2015 Suomen Akatemia Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 22.10.2015 toiminnanjohtaja Ville Turkka, Suomen Icehearts ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 22.10.2015 toimitusjohtaja Paavo Syrjö, Infra ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 22.10.2015 toimitusjohtaja Paavo Syrjö, Infra ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 22.10.2015 elinkeinopoliittinen asiantuntija Sauli Hievanen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 22.10.2015 erityisasiantuntija Sirpa Mäntynen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 22.10.2015 johtaja Jouni Karjalainen, Destia Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 22.10.2015 johtaja Jouni Karjalainen, Destia Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 22.10.2015 toiminnanjohtaja Christian Wentzel, Aseman Lapset ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 22.10.2015 lakimies Marja Penttilä, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp PuV 22.10.2015 puolustusministeri Jussi Niinistö, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 22.10.2015 johtaja Juha Parkkisenniemi, Kuopion kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 22.10.2015 erityisasiantuntija Karri Vainio, Suomen Kuntaliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 22.10.2015 puheenjohtaja Santeri Lohi, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 22.10.2015 kehittämispäällikkö Vesa Jormanainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 22.10.2015 johtaja Mikael Forss, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 22.10.2015 johtaja Mikael Forss, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 22.10.2015 johtaja Mikael Forss, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 22.10.2015 johtava asiantuntija Tiina Haapasalo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SiV 22.10.2015 Suomen Kuntaliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 22.10.2015 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HaV 22.10.2015 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TyV 22.10.2015 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 23.10.2015 työmarkkinaneuvos Teija Felt, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 23.10.2015 ylitarkastaja Merja Hilpinen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 23.10.2015 apulaisjohtaja Lauri Hetemäki, Euroopan metsäinstituutti Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 23.10.2015 Ameo Ammatilliset erityisoppilaitokset Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 23.10.2015 ympäristöneuvos Eeva-Liisa Poutanen, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 23.10.2015 ympäristöneuvos Saara Bäck, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 23.10.2015 ympäristöneuvos Saara Bäck, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 23.10.2015 metsäjohtaja Anna Rakemaa, Suomen metsäkeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 23.10.2015 tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 23.10.2015 erityisasiantuntija Tommi Eskonen, Suomen Kuntaliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 23.10.2015 palvelujohtaja Harri Juvonen, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 23.10.2015 metsäasioiden päällikkö Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 23.10.2015 pääsihteeri Olli Joensuu, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 23.10.2015 pääsihteeri Olli Joensuu, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 23.10.2015 toiminnanjohtaja Mari Ahonen-Walker, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 23.10.2015 palvelujohtaja Harri Juvonen, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TuV 23.10.2015 dosentti Antti Kasvio Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TuV 23.10.2015 dosentti Antti Kasvio Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TuV 23.10.2015 Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 23.10.2015 talousjohtaja Kirsti Lehtovaara, Metsähallitus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 23.10.2015 erikoistutkija Elias Einiö, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LaV 23.10.2015 Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TuV 23.10.2015 johtaja Heikki Palm, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 23.10.2015 johtaja Ilnona Lundström, Innovaatiorahoituskeskus Tekes Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 23.10.2015 osastopäällikkö Petri Peltonen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 23.10.2015 johtaja Jari Jokinen, Tekniikan Akateemiset TEK Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 03.11.2015 Suomen Tieyhdistys Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 03.11.2015 Työterveyslaitos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 03.11.2015 tutkimusjohtaja Arja Holopainen, Hoitotyön Tutkimussäätiö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 03.11.2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp StV 03.11.2015 Suomen Kuntaliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 03.11.2015 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 03.11.2015 johtaja Matti Vehviläinen, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 03.11.2015 neuvotteleva virkamies Saara Leppinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 03.11.2015 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 03.11.2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 03.11.2015 yksikön päällikkö Timo Mäkikyrö, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 03.11.2015 yksikön päällikkö Timo Mäkikyrö, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 03.11.2015 johtaja Juha Sammallahti, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 03.11.2015 johtaja Juha Sammallahti, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 03.11.2015 pääjohtaja Juhani Eskola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 03.11.2015 johtaja Pirjo Marjamäki, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 03.11.2015 johtaja Jukka Lehtinen, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 03.11.2015 ylilääkäri, va tutkimusjohtaja Ari Lindqvist, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 03.11.2015 ylijohtaja Rita Piirainen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 03.11.2015 ylijohtaja Rita Piirainen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 03.11.2015 Säteilyturvakeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 03.11.2015 Varkauden kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 04.11.2015 Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 04.11.2015 ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 04.11.2015 ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 04.11.2015 Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 04.11.2015 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 04.11.2015 Kriittinen korkeakoulu ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 04.11.2015 Kansanvalistusseuran Etäkoulu Kulkuri Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 04.11.2015 Vapaa Sivistystyö ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 04.11.2015 Suomen kesäyliopistot ry. Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 04.11.2015 toimitusjohtaja Raimo Valo, East Office of Finnish Industries Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 04.11.2015 toimitusjohtaja Mirja Tiri, Suomalais-Venäläinen kauppakamari Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 04.11.2015 toimitusjohtaja Mirja Tiri, Suomalais-Venäläinen kauppakamari Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 04.11.2015 toiminnanjohtaja Anne Ollila, Paliskuntain yhdistys Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 04.11.2015 asiantuntija Timo Laukkanen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 04.11.2015 asiantuntija Timo Laukkanen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 04.11.2015 ylitarkastaja Jussi Laanikari, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 04.11.2015 pääjohtaja Risto Ruohonen, Kansallisgalleria Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 04.11.2015 johtaja Minna Sirnö, Taiteen edistämiskeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 04.11.2015 johtaja, professori Pirjo Siiskonen, Luomuinstituutti Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 04.11.2015 teollisuusneuvos Severi Keinälä, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 04.11.2015 Vice President, Head of Region Russia & Kazakhstan Kirsi-Maarit Poljatschenko , Finpro ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 04.11.2015 pääsihteeri Tuija Karanko, Suomen puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 04.11.2015 pääsihteeri Tuija Karanko, Suomen puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 04.11.2015 johtaja Matti Lukkarila, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 04.11.2015 johtaja Matti Lukkarila, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 04.11.2015 Kansalaisopistojen liitto KoL ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 04.11.2015 Kansalaisopistojen liitto KoL ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 04.11.2015 ylitarkastaja Jussi Laanikari, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 04.11.2015 Sofian kannatusyhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 04.11.2015 Ihmisoikeusliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 04.11.2015 pääjohtaja Juhani Kostet, Museovirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 04.11.2015 pääjohtaja Juhani Kostet, Museovirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 04.11.2015 Suomi-koulujen tuki ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 04.11.2015 ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 04.11.2015 yksikön johtaja, talousjohtaja Kristiina Olsson, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 04.11.2015 neuvotteleva virkamies Eija Lumme, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 04.11.2015 neuvotteleva virkamies Pekka Harju-Autti, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 04.11.2015 ylimetsänhoitaja Pirkko Isoviita, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 04.11.2015 johtaja Vesa Ruusila, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 04.11.2015 pääjohtaja Juhani Kostet, Museovirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 05.11.2015 erityisasiantuntija Tero Tyni, Suomen Kuntaliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 05.11.2015 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 05.11.2015 Rengonharju-säätiö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 05.11.2015 Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 05.11.2015 perusturvajohtaja Jouko Nykänen, Uuraisten kunta Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 05.11.2015 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 05.11.2015 ylijohtaja Silja Hiironniemi, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 05.11.2015 rahoitusjohtaja Ari Konttas, Espoon kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 05.11.2015 rahoitusjohtaja Ari Konttas, Espoon kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 05.11.2015 rahoitusjohtaja Ari Konttas, Espoon kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 05.11.2015 rahoitusjohtaja Ari Konttas, Espoon kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 05.11.2015 perusturvajohtaja Jukka Kentala, Vaasan kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 05.11.2015 ylijohtaja Rami Metsäpelto, Liikennevirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 06.11.2015 ministeri Kimmo Tiilikainen Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 06.11.2015 Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 06.11.2015 toiminnanjohtaja Rauha Maarno, Suomen kirjastoseura ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 06.11.2015 Taiteen perusopetusliitto TPO ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 06.11.2015 hallituksen jäsen Sari Väänänen , Favex ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 06.11.2015 kaupunginjohtaja Antti Rantakokko, Salon kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 06.11.2015 Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 06.11.2015 toiminnanjohtaja Maaria Kuukorento, Teatterikeskus ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 06.11.2015 viestintäpäällikkö Anna Storm, Sanasto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 06.11.2015 viestintäpäällikkö Anna Storm, Sanasto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 06.11.2015 ministeri Kimmo Tiilikainen Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 06.11.2015 rakennemuutosjohtaja Tapani Mattila, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 06.11.2015 toimitusjohtaja Irina Krohn, Suomen elokuvasäätiö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 06.11.2015 toimitusjohtaja Irina Krohn, Suomen elokuvasäätiö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 06.11.2015 toimitusjohtaja Irina Krohn, Suomen elokuvasäätiö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 06.11.2015 toimitusjohtaja Tommi Saarikivi, Suomen Teatterit ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 06.11.2015 toiminnanjohtaja Sanna Rekola, Tanssin Tiedotuskeskus ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 06.11.2015 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 06.11.2015 Tekijänoikeusjärjestöt Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 06.11.2015 asiantuntija Jari Konttinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 06.11.2015 maakuntajohtaja Pentti Malinen, Kainuun liitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 06.11.2015 Lukukeskus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 10.11.2015 professori Jorma Mäntynen, Tampereen teknillinen yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 10.11.2015 professori Jorma Mäntynen, Tampereen teknillinen yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 10.11.2015 Viestintävirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 10.11.2015 erityisasiantuntija Anna Järvinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 10.11.2015 Novago Yrityskehitys Oy ja Länsi-Uudenmaan Kauppakamari Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 10.11.2015 TEN-erityisasiantuntija Juhani Tervala, Liikennevirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 10.11.2015 TEN-erityisasiantuntija Juhani Tervala, Liikennevirasto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 10.11.2015 Tutkimuspalvelu Timo Aro Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 10.11.2015 Kouvolan kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 10.11.2015 professori Anneli Pohjola, Lapin yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 10.11.2015 terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski, Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 10.11.2015 Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 10.11.2015 Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 10.11.2015 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 10.11.2015 Suomen Hammaslääkäriliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 10.11.2015 Suomen Fysioterapeutit ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 10.11.2015 Siuntion kunta Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 10.11.2015 neuvotteleva virkamies Mikko Nygård, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 11.11.2015 Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 11.11.2015 pääsihteeri Aija Kaski, Pidä Saaristo Siistinä ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 11.11.2015 ylijohtaja Esko Ranto, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 11.11.2015 pääsihteeri Aija Kaski, Pidä Saaristo Siistinä ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 11.11.2015 johtaja Nelli Kuokka, Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry sekä Suomen Olympiakomitea Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 11.11.2015 neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 11.11.2015 toimitusjohtaja Kim Jordas, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 11.11.2015 luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen, Metsähallitus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 11.11.2015 järjestöpäällikkö Olli Saari, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 11.11.2015 lakimies Jenny Fredrikson, Kalatalouden Keskusliitto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 11.11.2015 pääsihteeri Minna Paajanen, Valtion liikuntaneuvosto Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 11.11.2015 ylitarkastaja Antti Karila, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 11.11.2015 ylitarkastaja Rainer Lahti, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 11.11.2015 palloilulajien vastuuvalmentaja Jukka Rautakorpi, Suomen Olympiakomitea Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 11.11.2015 valtiosihteeri Peter Stenlund, ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 11.11.2015 talousjohtaja Risto Hakoila, ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 11.11.2015 johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 11.11.2015 Nylands Fiskarförbund rf Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 11.11.2015 ylitarkastaja Rainer Lahti, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 11.11.2015 toiminnanjohtaja Kati Vähä-Jaakkola, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 11.11.2015 ylitarkastaja Rainer Lahti, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 12.11.2015 Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 12.11.2015 neuvotteleva virkamies Liisa Heinämäki, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 12.11.2015 Finnwatch ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 13.11.2015 kehittämispäällikkö Tuomas Harviainen, Vantaan kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 13.11.2015 pääjohtaja Arvo Kokkonen, Maanmittauslaitos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp TeJ 13.11.2015 kansainvälisten asioiden päällikkö Thomas Palmgren, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 13.11.2015 kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 13.11.2015 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 13.11.2015 johtaja Ilona Lundström, Innovaatiorahoituskeskus Tekes Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 13.11.2015 rehtori Eija Tynkkynen, Rantakylän yhtenäiskoulu (Mikkeli) Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 17.11.2015 Suomen tuomariliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 17.11.2015 Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 17.11.2015 perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 17.11.2015 kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 18.11.2015 Kesälukioseura ry Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 12.11.2015 ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 18.11.2015 Pyhäjärvi-instituutti Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 18.11.2015 Opetushallitus Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 18.11.2015 opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp MaJ 18.11.2015 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 18.11.2015 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp HtJ 18.11.2015 sisäministeri Petteri Orpo, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 19.11.2015 oikeusministeri Jari Lindström, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 19.11.2015 sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 19.11.2015 liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 20.11.2015 toimitusjohtaja Juha Koponen, Veikkaus Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp VeJ 20.11.2015 toimialajohtaja Teppo Koivisto, Valtiokonttori Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp LiJ 24.11.2015 Seinäjoen Lentoasema Oy Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 25.11.2015 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 25.11.2015 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp AyJ 27.11.2015 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp KutJ 02.12.2015 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp SitJ 02.12.2015 Karjalan Liitto ry. Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp VaV 08.12.2015 Suomen Eurooppa-järjestöt Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp VaV 08.12.2015 Rauhanjärjestöt Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp VaV 08.12.2015 Suomen Eurooppa-järjestöt Asiantuntijalausunto 
HE 30/2015 vp VaV 08.12.2015 Rauhanjärjestöt Asiantuntijalausunto 
Latest publish 25.4.2018 14:19