HE 30/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheIlmoitettu täysistunnossa
Ilmoitettu täysistunnossa
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki tietosuojalain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke Pöytäkirja yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta
Nimeke Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta Strasbourgissa 10 päivänä lokakuuta 2018 tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdan mukaisen selityksen hyväksyminen
Annettu
Päivämäärä02.04.2020
Allekirjoittajaoikeusministeri
Anna-Maja  Henriksson
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Esittelijäundefined
lainsäädäntöneuvos
Virpi  Koivu
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä02.04.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanathenkilötiedot  kansainväliset sopimukset  tietosuoja  rikosasiat  julkinen sektori  tietojärjestelmät  tietojenkäsittely  Euroopan neuvosto  Euroopan unioni 
Latest publish 8.4.2020 9.28