HE 300/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaRauennut
KäsittelyvaiheRaukeaminen
Raukeaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki terveydenhuoltolain 9 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki lastensuojelulain 25 b §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 2
Annettu
Päivämäärä05.12.2018
Allekirjoittajaperhe- ja peruspalveluministeri
Annika  Saarikko
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
Esittelijäundefined
erityisasiantuntija
Marja  Penttilä
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä10.12.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä10.12.2018
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.12.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Raukeaminen
Päivämäärä16.04.2019
Asiakirja
Asian käsittely on rauennut perustuslain 49 §:n 1 momentin nojalla
 
Eduskunnan kirjelmän toimittaminen
Päivämäärä18.04.2019
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut11.12.2018
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatsosiaalihuolto  terveydenhuolto  asiakastiedot  henkilötiedot  sähköiset palvelut  tiedonhallinta  tietojärjestelmät  sähköiset lääkemääräykset  tietosuoja  arkistot  kiellot  tietojenluovutus  hyvinvointiteknologia  potilasasiakirjat  Euroopan unioni  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Latest publish 18.4.2019 11:34