HE 305/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
Vahvistettu12.04.2019
Säädöskokoelma511/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
Vahvistettu12.04.2019
Säädöskokoelma512/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta
Vahvistettu12.04.2019
Säädöskokoelma513/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu12.04.2019
Säädöskokoelma514/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
Vahvistettu12.04.2019
Säädöskokoelma515/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 5
Annettu
Päivämäärä13.12.2018
Allekirjoittajavaltiovarainministeri
Petteri  Orpo
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Esittelijäundefined
lainsäädäntöneuvos
Armi  Taipale
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä14.12.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä09.01.2019
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.01.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä13.02.2019
Mietintö pantiin pöydälle 14.2.2019 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.02.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 305/2018 vp sisältyvien 1.-10. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä19.02.2019
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.02.2019
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.02.2019
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä27.02.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 305/2018 vp sisältyvät 1.-10. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä27.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä22.03.2019
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä25.03.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut10.01.2019
Käsittely päättynyt08.02.2019
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatarvopaperimarkkinat  osakeyhtiöt  osakkaat  direktiivit  pörssiyhtiöt  sijoituspalvelut  sijoitusrahastot  tiedonsaantioikeus  tiedonantovelvollisuus  palkitseminen  johtajat  sisäpiiritieto  esteellisyys  sijoittajat  arvo-osuudet  Euroopan unioni 
Latest publish 30.1.2020 14.13