HE 31/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu03.06.2016
Säädöskokoelma409/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vahvistettu03.06.2016
Säädöskokoelma410/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki merimieseläkelain muuttamisesta
Vahvistettu03.06.2016
Säädöskokoelma411/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
Vahvistettu03.06.2016
Säädöskokoelma412/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
Vahvistettu03.06.2016
Säädöskokoelma413/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä17.03.2016
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
Allekirjoittajasosiaali- ja terveysministeri
Hanna  Mäntylä
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä18.03.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä29.03.2016
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä29.03.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä29.04.2016
Mietintö pantiin pöydälle 3.5.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä29.04.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä03.05.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 31/2016 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä03.05.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.05.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 31/2016 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.05.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä16.05.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä17.05.2016
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut30.03.2016
Käsittely päättynyt28.04.2016
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanateläkelaitokset  riskinarviointi  vakavaraisuus  työeläkelaitokset  merimieseläkelaki  eläkesäätiöt  eläkekassat  asunto-osakeyhtiöt 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (16)
Latest publish 2.2.2017 11:22