HE 31/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheToinen käsittely
Toinen käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki rikosrekisterilain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 1
Annettu
Päivämäärä05.04.2018
Allekirjoittajaoikeusministeri
Antti  Häkkänen
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Esittelijäundefined
lainsäädäntöneuvos
Timo  Makkonen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä06.04.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä10.04.2018
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.04.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä26.10.2018
Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2018 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.10.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.11.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 31/2018 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.11.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.11.2018
Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.11.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut11.04.2018
Käsittely päättynyt25.10.2018
+ Hallintovaliokunta
+ Lakivaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanathenkilötiedot  rikosasiat  tietosuoja  direktiivit  poliisi  syyttäjät  tuomioistuimet  tullilaitos  esitutkinta  täytäntöönpano  rekisterit  vastuu  tietosuojavastaavat  puolustusvoimat  seuraamukset  tietojenkäsittely  Rajavartiolaitos 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (54)
Viimeksi julkaistu 12.11.2018 13:07