HE 32/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotuksen oikaisemisesta oma-aloitteisesti annettujen tietojen perusteella vuonna 2016

(Tehokas katuminen verotuksessa)

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 32/2015 vp VeJ 09.10.2015 lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 32/2015 vp VeJ 09.10.2015 poliisiylitarkastaja Pekka Aho, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 32/2015 vp LaV 16.10.2015 hallitusneuvos Panu Pykönen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 32/2015 vp LaV 16.10.2015 lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 32/2015 vp VeJ 16.10.2015 Valtakunnansyyttäjänvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 32/2015 vp LaV 16.10.2015 asianajaja Heikki Wahlroos, Suomen Asianajajaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 32/2015 vp LaV 16.10.2015 johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto Asiantuntijalausunto 
HE 32/2015 vp LaV 20.10.2015 apulaisprofessori Sakari Melander Asiantuntijalausunto 
HE 32/2015 vp PeV 20.10.2015 apulaisprofessori Sakari Melander Asiantuntijalausunto 
HE 32/2015 vp PeV 20.10.2015 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto 
HE 32/2015 vp PeV 20.10.2015 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto 
HE 32/2015 vp PeV 20.10.2015 professori Raimo Lahti Asiantuntijalausunto 
HE 32/2015 vp PeV 20.10.2015 neuvotteleva virkamies Timo Annala, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 32/2015 vp PeV 20.10.2015 lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 32/2015 vp LaV 20.10.2015 professori Mikko Vuorenpää Asiantuntijalausunto 
HE 32/2015 vp PeV 20.10.2015 ylitarkastaja Henna Ritari, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 32/2015 vp LaV 20.10.2015 professori Kimmo Nuotio Asiantuntijalausunto 
HE 32/2015 vp LaV 20.10.2015 Helsingin käräjäoikeus Asiantuntijalausunto 
HE 32/2015 vp VeJ 04.11.2015 OTT, KTM, dosentti Markku Järvenoja, Suomen Veroasiantuntijat ry Asiantuntijalausunto 
HE 32/2015 vp VeJ 04.11.2015 lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 32/2015 vp VeJ 04.11.2015 Suomen Kuntaliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 32/2015 vp VeJ 04.11.2015 asianajaja Ossi Haapaniemi, Suomen Asianajajaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 32/2015 vp VeJ 04.11.2015 tutkija ja lakimies Henri Telkki, Finnwatch ry Asiantuntijalausunto 
Latest publish 11.12.2017 12.54