HE 32/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvatoimista Maahanmuuttovirastossa ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 83 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheVireilletulo valiokunnassa
Asian ilmoittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki turvatoimista Maahanmuuttovirastossa
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 83 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä05.04.2018
AllekirjoittajaSisäministeriö
Allekirjoittajasisäministeri
Kai  Mykkänen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä06.04.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä11.04.2018
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.04.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut12.04.2018
+ Hallintovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatturvatoimet  turvatarkastukset  valtuudet  turvallisuuspalvelut  toimitilat  uhat  Maahanmuuttovirasto 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (7)
Viimeksi julkaistu 12.4.2018 15:01