HE 32/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheVireilletulo valiokunnassa
Asian ilmoittaminen
Momentti tai budjettilakiBudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä07.10.2019
Allekirjoittajavaltiovarainministeri
Mika  Lintilä
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Esittelijäundefined
lainsäädäntöneuvos
Eeva  Lantto
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä08.10.2019
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä08.10.2019
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä09.10.2019
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä10.10.2019
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä11.10.2019
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.10.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut15.10.2019
+ Hallintovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatsähköinen asiointi  ulkomaalaiset  sähköinen tunnistaminen  rekisteröinti  yhteispalvelu  EU-maat  henkilötiedot  väestötietojärjestelmät  tietojenluovutus  vastavuoroisuus  asetukset  tietosuoja  Digi- ja väestötietovirasto  Euroopan unioni 
Latest publish 15.10.2019 14:49