HE 33/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain ja ajoneuvoverolain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 33/2015 vp VeJ 13.10.2015 yksikönpäällikkö Tuovi Tervasmäki, Liikenteen turvallisuusvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 33/2015 vp VeJ 13.10.2015 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 33/2015 vp VeJ 14.10.2015 Ahvenanmaan valtionvirasto - Statens ämbetsverk på Åland Asiantuntijalausunto 
HE 33/2015 vp VeJ 14.10.2015 lakimies Timo Niemi, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Asiantuntijalausunto 
HE 33/2015 vp VeJ 14.10.2015 johtava lakimies Juha Koponen, Veronmaksajain keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 33/2015 vp VeJ 14.10.2015 toimitusjohtaja Pekka Rissa, Autoalan Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 33/2015 vp VeJ 14.10.2015 toimitusjohtaja, CEO Tero Kallio, Autotuojat ry Asiantuntijalausunto 
HE 33/2015 vp VeJ 14.10.2015 toimitusjohtaja Pasi Nieminen, Autoliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 33/2015 vp VeJ 20.10.2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 33/2015 vp VeJ 23.10.2015 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 17.8.2016 11.32