Latest publish 29.12.2016 10.54
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhdistyslain, yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n sekä uskonnonvapauslain muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot