HE 33/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhdistyslain, yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n sekä uskonnonvapauslain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 33/2016 vp LaV 06.04.2016 maanmittausneuvos Markku Markkula, Maanmittauslaitos Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 06.04.2016 maanmittausneuvos Markku Markkula, Maanmittauslaitos Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 06.04.2016 johtava asiantuntija Kari Niemi, Maanmittauslaitos Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 06.04.2016 lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 06.04.2016 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 06.04.2016 tiimiesimies Jouko Koitto, Patentti- ja rekisterihallitus Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 06.04.2016 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 07.04.2016 päälakimies Risto Airikkala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 07.04.2016 hankintalakimies Maarit Päivike, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 07.04.2016 puheenjohtaja Eero Rämö, Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 07.04.2016 tiedottaja Asmo Koste, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 07.04.2016 Akava ry Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 07.04.2016 järjestöpäällikkö Rainer Anttila, Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 20.04.2016 professori Heikki Halila Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 20.04.2016 professori Heikki Halila Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 20.04.2016 professori Jukka Mähönen Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 20.04.2016 Finanssialan Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 20.04.2016 Kirkkohallitus Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 20.04.2016 Perussuomalaiset r.p. Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 20.04.2016 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 20.04.2016 Vasemmistoliitto r.p. Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 20.04.2016 Vihreä liitto r.p. Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 28.04.2016 Suomen Kristillisdemokraatit r.p. Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 28.04.2016 lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 03.05.2016 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 11.05.2016 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 20.05.2016 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 33/2016 vp LaV 20.05.2016 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 29.12.2016 10.54