HE 34/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 34/2015 vp VeJ 13.10.2015 neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 34/2015 vp VeJ 13.10.2015 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 34/2015 vp VeJ 13.10.2015 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 34/2015 vp TaV 16.10.2015 johtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto 
HE 34/2015 vp TaV 16.10.2015 neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 34/2015 vp TaV 16.10.2015 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 34/2015 vp TaV 16.10.2015 WWF Suomi Asiantuntijalausunto 
HE 34/2015 vp TaV 16.10.2015 lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 34/2015 vp VeJ 20.10.2015 toimitusjohtaja Hannu Kauppinen, Suomen Kaasuyhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 34/2015 vp VeJ 20.10.2015 toimitusjohtaja Helena Vänskä, Öljy- ja biopolttoaineala ry Asiantuntijalausunto 
HE 34/2015 vp VeJ 20.10.2015 toimitusjohtaja Hannu Kauppinen, Suomen Kaasuyhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 34/2015 vp VeJ 20.10.2015 Bioenergia ry Asiantuntijalausunto 
HE 34/2015 vp VeJ 20.10.2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 34/2015 vp VeJ 21.10.2015 asiantuntija Antti Kohopää, Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto 
HE 34/2015 vp VeJ 21.10.2015 veroasiantuntija Mika Jokinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 34/2015 vp VeJ 21.10.2015 energia-asiamies Anssi Kainulainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 34/2015 vp VeJ 21.10.2015 Koneyrittäjien liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 34/2015 vp VeJ 21.10.2015 toimitusjohtaja Johanna Lamminen, Gasum Oy Asiantuntijalausunto 
HE 34/2015 vp VeJ 21.10.2015 toimitusjohtaja Johanna Lamminen, Gasum Oy Asiantuntijalausunto 
HE 34/2015 vp VeJ 03.11.2015 pääekonomisti Jukka Kero, Suomen Kiinteistöliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 34/2015 vp VeJ 03.11.2015 ekonomisti Leena Savolainen, Veronmaksajain keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 34/2015 vp VeJ 03.11.2015 KTM, toiminnanjohtaja Kaija Savolainen, Suomen Omakotiliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 34/2015 vp VeJ 03.11.2015 KTM, toiminnanjohtaja Kaija Savolainen, Suomen Omakotiliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 34/2015 vp VeJ 13.11.2015 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 5.6.2018 11.28