Latest publish 27.11.2019 12.04
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 34/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi
Vahvistettu
13.07.2018
Säädöskokoelma
574/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki aluevalvontalain muuttamisesta
Vahvistettu
13.07.2018
Säädöskokoelma
575/2018
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta
Vahvistettu
13.07.2018
Säädöskokoelma
576/2018
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
13.07.2018
Säädöskokoelma
577/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
13.07.2018
Säädöskokoelma
578/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä05.04.2018Allekirjoittajaliikenne- ja viestintäministeriAnne BernerAllekirjoittajaLiikenne- ja viestintäministeriöEsittelijähallitusneuvosRita Linna Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

06.04.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

11.04.2018
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

18.06.2018
Mietintö pantiin pöydälle 19.6.2018 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

19.06.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 34/2018 vp sisältyvien 1.-9. ja 11.-12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 34/2018 vp sisältyvän 10. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

26.06.2018
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Toinen käsittely

27.06.2018
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 34/2018 vp sisältyvät 1.-9. ja 11.-12. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 34/2018 vp sisältyvän 10. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

03.07.2018
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

05.07.2018
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut12.04.2018
Käsittely päättynyt15.06.2018

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

osakeyhtiötyhtiöittäminenmeriliikennerautatieliikennetieliikenneliikenteenohjausautomaatiotiedonhallintaliiketoimintapalveluttiedonhankintadigitalisaatiovaltionyhtiötLiikennevirasto