HE 34/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Asian käsittelystä päättäminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki aluevalvontalain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 7
Annettu
Päivämäärä05.04.2018
AllekirjoittajaLiikenne- ja viestintäministeriö
Allekirjoittajaliikenne- ja viestintäministeri
Anne  Berner
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä06.04.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä11.04.2018
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.04.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut12.04.2018
+ Liikenne- ja viestintävaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatosakeyhtiöt  yhtiöittäminen  meriliikenne  rautatieliikenne  tieliikenne  liikenteenohjaus  automaatio  tiedonhallinta  liiketoiminta  palvelut  tiedonhankinta  digitalisaatio  valtionyhtiöt  Liikennevirasto 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (26)
Viimeksi julkaistu 16.5.2018 13:49