Latest publish 24.10.2019 14.22
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valiokuntien asiantuntijalausunnot