HE 36/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta
Vahvistettu09.04.2020
Säädöskokoelma208/2020
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki Kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Vahvistettu09.04.2020
Säädöskokoelma209/2020
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Vahvistettu09.04.2020
Säädöskokoelma210/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Vahvistettu09.04.2020
Säädöskokoelma211/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä02.04.2020
Allekirjoittajatyöministeri
Tuula  Haatainen
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Esittelijäundefined
vanhempi hallitussihteeri
Juha-Pekka  Suomi
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä02.04.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä02.04.2020
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnanon annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä02.04.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä06.04.2020
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 6.4.2020 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.04.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.04.2020
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 36/2020 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 3. ja 4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.04.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.04.2020
Asiakirja
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 36/2020 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 3. ja 4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.04.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä09.04.2020
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä14.04.2020
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut03.04.2020
Käsittely päättynyt06.04.2020
+ Hallintovaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Maa- ja metsätalousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatulkomaalaiset  ulkomainen työvoima  kolmannet maat  kausityö  tartuntataudit  koronavirukset  työvoimapula  työvoimapolitiikka  huoltovarmuus  oleskeluluvat  maassaolo-oikeus  määräaika  matkustaminen 
Latest publish 21.4.2020 16.37