Latest publish 14.6.2021 12.43
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 36/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettujen toimituskokousten järjestämisessä covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
04.06.2021
Säädöskokoelma
496/2021
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettujen osakaskuntien kokousten sekä eräiden poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
04.06.2021
Säädöskokoelma
497/2021
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä18.03.2021Allekirjoittajamaa- ja metsätalousministeriJari LeppäAllekirjoittajaMaa- ja metsätalousministeriöEsittelijähallitussihteeriTimo-Ville  Nieminen Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

19.03.2021
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

24.03.2021
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

05.05.2021
Mietintö pantiin pöydälle 6.5.2021 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

06.05.2021
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 36/2021 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

12.05.2021
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Toinen käsittely

12.05.2021
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 36/2021 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

18.05.2021
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

19.05.2021
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut25.03.2021
Käsittely päättynyt15.04.2021

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

kiinteistötoimitustartuntatauditkoronaviruksetosakaskunnatetäkokouksetkokouksetyhteismetsätyhteisalueetporotalousrajoitukset