Latest publish 14.5.2021 22.28
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 36/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Käsitelty
Käsittelyvaihe
Toinen käsittely

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettujen toimituskokousten järjestämisessä covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettujen osakaskuntien kokousten sekä eräiden poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä18.03.2021Allekirjoittajamaa- ja metsätalousministeriJari LeppäAllekirjoittajaMaa- ja metsätalousministeriöEsittelijähallitussihteeriTimo-Ville  Nieminen Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

19.03.2021
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

24.03.2021
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

05.05.2021
Mietintö pantiin pöydälle 6.5.2021 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

06.05.2021
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 36/2021 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

12.05.2021
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Toinen käsittely

12.05.2021
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 36/2021 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Valiokuntakäsittely

Saapunut25.03.2021
Käsittely päättynyt15.04.2021

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

kiinteistötoimitustartuntatauditkoronaviruksetosakaskunnatetäkokouksetkokouksetyhteismetsätyhteisalueetporotalousrajoitukset