HE 37/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 37/2015 vp SiV 04.11.2015 kouluneuvos Antti Markkanen, Opetushallitus Asiantuntijalausunto 
HE 37/2015 vp SiV 04.11.2015 koulutusjohtaja Heljä Misukka, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto 
HE 37/2015 vp SiV 04.11.2015 kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, Suomen Kuntaliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 37/2015 vp HaV 10.11.2015 kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 37/2015 vp HaV 10.11.2015 lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 37/2015 vp HaV 10.11.2015 neuvotteleva virkamies Mikko Nygård, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 37/2015 vp HaV 10.11.2015 taloussuunnittelupäällikkö Pasi Rentola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 37/2015 vp StV 25.11.2015 kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 37/2015 vp StV 25.11.2015 hallitusneuvos Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 37/2015 vp StV 25.11.2015 lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 20.4.2017 14.28