HE 38/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Momentti tai budjettilakiLisäbudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta
Vahvistettu09.04.2020
Säädöskokoelma214/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Vahvistettu09.04.2020
Säädöskokoelma215/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta
Vahvistettu09.04.2020
Säädöskokoelma216/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä02.04.2020
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
Allekirjoittajasosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa  Pekonen
Esittelijäundefined
hallitusneuvos
Marjaana   Maisonlahti
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä02.04.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä02.04.2020
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnanon annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä02.04.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä06.04.2020
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 6.4.2020 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.04.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.04.2020
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 38/2020 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.04.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.04.2020
Asiakirja
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 38/2020 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä09.04.2020
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä09.04.2020
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.04.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut03.04.2020
Käsittely päättynyt06.04.2020
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattyöttömyysturva  työttömyyskorvaukset  työttömyyspäivärahat  työmarkkinatuki  omavastuu  valtio  määräaika  koronavirukset  tartuntataudit  lomautus  yritykset  elinkeinopolitiikka 
Latest publish 21.4.2020 16.49