HE 39/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki työntekijöiden lähettämisestä
Vahvistettu17.06.2016
Säädöskokoelma447/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki työsopimuslain 11 luvun muuttamisesta
Vahvistettu17.06.2016
Säädöskokoelma448/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu17.06.2016
Säädöskokoelma449/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 4 a ja 5 §:n muuttamisesta
Vahvistettu17.06.2016
Säädöskokoelma450/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Vahvistettu17.06.2016
Säädöskokoelma451/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 3
Annettu
Päivämäärä31.03.2016
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Allekirjoittajaoikeus- ja työministeri
Jari  Lindström
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä01.04.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä05.04.2016
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.04.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä27.05.2016
Mietintö pantiin pöydälle31.5.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä27.05.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä31.05.2016
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä31.05.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä03.06.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 39/2016 vp sisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 24/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä03.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.06.2016
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.06.2016
Asiakirja
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 39/2016 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 24/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä13.06.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä13.06.2016
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut12.04.2016
Käsittely päättynyt26.05.2016
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatlähetetyt työntekijät  työsopimukset  seuraamukset  laiminlyönti  maksut  työsuojelu  palkat  ilmoitusvelvollisuus  valvonta  täytäntöönpano  direktiivit  sakko  EU-maat  Euroopan unioni  EU-sisäasiayhteistyö  Tilaajan selvitysvelvollisuus 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (23)
Latest publish 24.3.2017 11.06