Latest publish 24.3.2017 11.06
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 39/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Käsittely

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki työntekijöiden lähettämisestä
Vahvistettu
17.06.2016
Säädöskokoelma
447/2016
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki työsopimuslain 11 luvun muuttamisesta
Vahvistettu
17.06.2016
Säädöskokoelma
448/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
17.06.2016
Säädöskokoelma
449/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 4 a ja 5 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
17.06.2016
Säädöskokoelma
450/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
17.06.2016
Säädöskokoelma
451/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä31.03.2016AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriöAllekirjoittajaoikeus- ja työministeriJari LindströmValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

01.04.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

05.04.2016
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

27.05.2016
Mietintö pantiin pöydälle31.5.2016 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

31.05.2016
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Ensimmäinen käsittely

03.06.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 39/2016 vp sisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 24/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

07.06.2016
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Toinen käsittely

08.06.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 39/2016 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 24/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

13.06.2016
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

13.06.2016

Valiokuntakäsittely

Saapunut12.04.2016
Käsittely päättynyt26.05.2016

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Viite EU:n asiakirjaan

Asiasanat

lähetetyt työntekijättyösopimuksetseuraamuksetlaiminlyöntimaksuttyösuojelupalkatilmoitusvelvollisuusvalvontatäytäntöönpanodirektiivitsakkoEU-maatEuroopan unioniEU-sisäasiayhteistyöTilaajan selvitysvelvollisuus