HE 39/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Asiantuntijakuuleminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki ammatillisesta koulutuksesta
Vahvistettu11.08.2017
Säädöskokoelma531/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu11.08.2017
Säädöskokoelma532/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki perusopetuslain 40 §:n muuttamisesta
Vahvistettu11.08.2017
Säädöskokoelma533/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki lukiolain 18 a §:n muuttamisesta
Vahvistettu11.08.2017
Säädöskokoelma534/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Vahvistettu11.08.2017
Säädöskokoelma535/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 23
Annettu
Päivämäärä24.04.2017
AllekirjoittajaOpetus- ja kulttuuriministeriö
Allekirjoittajaopetus- ja kulttuuriministeri
Sanni  Grahn-Laasonen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä25.04.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä26.04.2017
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.04.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä20.06.2017
Mietintö pantiin pöydälle 21.6.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.06.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.06.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.06.2017
Asian käsittely keskeytetään.
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.06.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 39/2017 vp sisältyvien 1.-27. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 28. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.06.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.06.2017
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.06.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä30.06.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 39/2017 vp sisältyvät 1.-27. lakiehdotuksen.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 28. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.
Asian käsittely päättyi.
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä30.06.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 39/2017 vp sisältyvät 1.-27. lakiehdotuksen.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 28. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.
Asian käsittely päättyi.
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä30.06.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 39/2017 vp sisältyvät 1.-27. lakiehdotuksen.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 28. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä30.06.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä05.07.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä06.07.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut28.04.2017
Käsittely päättynyt20.06.2017
+ Sivistysvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatammatillinen koulutus  täydennyskoulutus  ammatillinen aikuiskoulutus  rahoitus  ammatilliset tutkinnot  työvoimakoulutus  työelämä  näytöt (tutkintosuoritukset)  oppisopimuskoulutus  työpaikkakoulutus  luvat  vaikuttavuus  ammattitaito  kilpailukyky  koulutuspolitiikka  tutkintojärjestelmät 
Latest publish 10.9.2019 11.55