Latest publish 10.9.2019 11.55
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 39/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Asiantuntijakuuleminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki ammatillisesta koulutuksesta
Vahvistettu
11.08.2017
Säädöskokoelma
531/2017
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
11.08.2017
Säädöskokoelma
532/2017
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki perusopetuslain 40 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
11.08.2017
Säädöskokoelma
533/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki lukiolain 18 a §:n muuttamisesta
Vahvistettu
11.08.2017
Säädöskokoelma
534/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
11.08.2017
Säädöskokoelma
535/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä24.04.2017AllekirjoittajaOpetus- ja kulttuuriministeriöAllekirjoittajaopetus- ja kulttuuriministeriSanni Grahn-LaasonenValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

25.04.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

26.04.2017
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

20.06.2017
Mietintö pantiin pöydälle 21.6.2017 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

21.06.2017
Asian käsittely keskeytetään.

Ensimmäinen käsittely

22.06.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 39/2017 vp sisältyvien 1.-27. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 28. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

28.06.2017
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Toinen käsittely

30.06.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 39/2017 vp sisältyvät 1.-27. lakiehdotuksen.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 28. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.
Asian käsittely päättyi.

Toinen käsittely

30.06.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 39/2017 vp sisältyvät 1.-27. lakiehdotuksen.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 28. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.
Asian käsittely päättyi.

Toinen käsittely

30.06.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 39/2017 vp sisältyvät 1.-27. lakiehdotuksen.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 28. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

05.07.2017
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

06.07.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut28.04.2017
Käsittely päättynyt20.06.2017

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

ammatillinen koulutustäydennyskoulutusammatillinen aikuiskoulutusrahoitusammatilliset tutkinnottyövoimakoulutustyöelämänäytöt (tutkintosuoritukset)oppisopimuskoulutustyöpaikkakoulutusluvatvaikuttavuusammattitaitokilpailukykykoulutuspolitiikkatutkintojärjestelmät