HE 4/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Asian käsittelystä päättäminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä08.02.2018
AllekirjoittajaMaa- ja metsätalousministeriö
maa- ja metsätalousministeri
Jari  Leppä
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä09.02.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä13.02.2018
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.02.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut15.02.2018
+ Maa- ja metsätalousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatmaatalous  valtiontuki  maanviljelijät  puutarhatalous  maatalousyrittäjät  EU-maataloustuki  Euroopan unioni 
Viimeksi julkaistu 20.2.2018 12:01