HE 40/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Varhaiskasvatuslaki
Vahvistettu13.07.2018
Säädöskokoelma540/2018
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu13.07.2018
Säädöskokoelma541/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki perusopetuslain muuttamisesta
Vahvistettu13.07.2018
Säädöskokoelma542/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu13.07.2018
Säädöskokoelma543/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu13.07.2018
Säädöskokoelma544/2018
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä12.04.2018
Allekirjoittajaopetusministeri
Sanni  Grahn-Laasonen
AllekirjoittajaOpetusministeriö
Esittelijäundefined
hallitusneuvos
Janne  Öberg
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä13.04.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä18.04.2018
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.04.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä19.06.2018
Mietintö pantiin pöydälle 20.6.2018 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä19.06.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.06.2018
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.06.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.06.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 40/2018 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 62/2017 vp, 16-17/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.06.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.06.2018
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.06.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä27.06.2018
Asiakirja
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 40/2018 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 62/2017 vp, 16-17/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä27.06.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä04.07.2018
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä05.07.2018
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut19.04.2018
Käsittely päättynyt19.06.2018
+ Sivistysvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatpäivähoito  pätevyys  henkilöstö  koulutus  tietojärjestelmät  päiväkodit  johtajat  ammattiryhmät  tutkintojärjestelmät  tietovarannot  tietojenluovutus  opettajat  lastenhoitajat  sosionomit  kasvatustieteilijät  perhepäivähoitajat  digitalisaatio  varhaiskasvatus  Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Latest publish 30.1.2020 9.40