HE 41/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle henkilökorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Henkilökorttilaki
Vahvistettu25.08.2016
Säädöskokoelma663/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Vahvistettu25.08.2016
Säädöskokoelma664/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu25.08.2016
Säädöskokoelma665/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki konkurssilain 4 luvun 8 ja 10 §:n muuttamisesta
Vahvistettu25.08.2016
Säädöskokoelma666/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki pakkokeinolain 5 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta
Vahvistettu25.08.2016
Säädöskokoelma667/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 1
Annettu
Päivämäärä07.04.2016
AllekirjoittajaSisäministeriö
Allekirjoittajasisäministeri
Petteri  Orpo
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä08.04.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä12.04.2016
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.04.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä14.06.2016
Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.06.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 41/2016 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.06.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 41/2016 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä29.06.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä30.06.2016
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut13.04.2016
Käsittely päättynyt09.06.2016
+ Hallintovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanathenkilötodistukset  sähköinen asiointi  poliisilaitokset  edustustot  tunnistaminen  ulkomaalaiset  varmenteet  asiakaspalvelu  täytäntöönpano  tietojärjestelmät  sähköiset henkilökortit  sormenjäljet  Väestörekisterikeskus 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (14)
Latest publish 1.3.2017 15.02