HE 41/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle henkilökorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 41/2016 vp HaV 18.05.2016 apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto 
HE 41/2016 vp HaV 18.05.2016 hallinnollinen avustaja Jorma Mussalo, ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 41/2016 vp HaV 18.05.2016 neuvotteleva virkamies Elina Rydman, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 41/2016 vp HaV 18.05.2016 viestintäneuvos Kreetta Simola, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 41/2016 vp HaV 19.05.2016 varmennehallintopäällikkö Katja Lingonheimo, Väestörekisterikeskus Asiantuntijalausunto 
HE 41/2016 vp HaV 19.05.2016 ylitarkastaja Tarja Ranta, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto 
HE 41/2016 vp HaV 19.05.2016 Suomen Pakolaisapu ry Asiantuntijalausunto 
HE 41/2016 vp HaV 19.05.2016 Viestintävirasto Asiantuntijalausunto 
HE 41/2016 vp HaV 19.05.2016 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 41/2016 vp HaV 19.05.2016 Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 41/2016 vp HaV 19.05.2016 ylitarkastaja Pekka Martin, Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto 
HE 41/2016 vp HaV 26.05.2016 sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 41/2016 vp HaV 26.05.2016 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 41/2016 vp HaV 31.05.2016 tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
Latest publish 1.3.2017 15.02