HE 41/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa
Vahvistettu30.01.2018
Säädöskokoelma108/2018
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki rajavartiolain muuttamisesta
Vahvistettu30.01.2018
Säädöskokoelma109/2018
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu30.01.2018
Säädöskokoelma110/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu30.01.2018
Säädöskokoelma111/2018
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki pakkokeinolain muuttamisesta
Vahvistettu30.01.2018
Säädöskokoelma112/2018
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 8
Annettu
Päivämäärä27.04.2017
AllekirjoittajaSisäministeriö
Allekirjoittajasisäministeri
Paula  Risikko
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä28.04.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä02.05.2017
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä02.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä12.12.2017
Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.12.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 41/2017 vp sisältyvien 1.-13. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.12.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 41/2017 vp sisältyvät 1.-13. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.12.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä20.12.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä21.12.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut03.05.2017
Käsittely päättynyt11.12.2017
+ Hallintovaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Lakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatrikoksentorjunta  rajavartiostot  meriväylät  tieliikenne  tiedonhankinta  pakkokeinot  televalvonta  väärennökset  sisävesiväylät  rajavalvonta  esitutkinta  toimivalta  Rajavartiolaitos 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (55)
Latest publish 20.12.2018 13.38