Latest publish 30.1.2020 9.40
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot