HE 42/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle MARPOL 73/78 -yleissopimuksen VI liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki MARPOL-yleissopimuksen VI liitteeseen tehdyistä muutoksista
Vahvistettu13.07.2018
Säädöskokoelma585/2018
Sopimussarja65/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Vahvistettu13.07.2018
Säädöskokoelma586/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke Muutokset alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen, sellaisena kuin se oli muutettuna siihen liittyvällä vuoden 1978 pöytäkirjalla, muuttamisesta vuonna 1997 tehdyn pöytäkirjan liitteeseen (päätöslauselmat MEPC.271(69) ja MEPC.286(71)
Säädöskokoelma824/2018
Sopimussarja66/2018
PäätösHyväksytty
Annettu
Päivämäärä12.04.2018
Allekirjoittajaliikenne- ja viestintäministeri
Anne  Berner
AllekirjoittajaLiikenne- ja viestintäministeriö
Esittelijäundefined
yksikön johtaja
Ari-Pekka  Manninen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä13.04.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä18.04.2018
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.04.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä08.05.2018
Mietintö pantiin pöydälle 9.5.2018 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.05.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.05.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 42/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.05.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.05.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 42/2018 vp tarkoitetun yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 42/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.05.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä18.05.2018
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä21.05.2018
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut20.04.2018
Käsittely päättynyt27.04.2018
+ Liikenne- ja viestintävaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatvesikulkuneuvot  meriensuojelu  kansainväliset sopimukset  merenkulku  ympäristönsuojelu  dieselmoottorit  päästöt 
Latest publish 30.7.2020 10.40