Latest publish 30.7.2020 10.40
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 42/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle MARPOL 73/78 -yleissopimuksen VI liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki MARPOL-yleissopimuksen VI liitteeseen tehdyistä muutoksista
Vahvistettu
13.07.2018
Säädöskokoelma
585/2018
Sopimussarja
65/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Vahvistettu
13.07.2018
Säädöskokoelma
586/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
 Muutokset alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen, sellaisena kuin se oli muutettuna siihen liittyvällä vuoden 1978 pöytäkirjalla, muuttamisesta vuonna 1997 tehdyn pöytäkirjan liitteeseen (päätöslauselmat MEPC.271(69) ja MEPC.286(71)
Säädöskokoelma
824/2018
Sopimussarja
66/2018
Päätös
Hyväksytty

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä12.04.2018Allekirjoittajaliikenne- ja viestintäministeriAnne BernerAllekirjoittajaLiikenne- ja viestintäministeriöEsittelijäyksikön johtajaAri-Pekka ManninenValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

13.04.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

18.04.2018
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

08.05.2018
Mietintö pantiin pöydälle 9.5.2018 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

09.05.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 42/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

15.05.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 42/2018 vp tarkoitetun yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 42/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

18.05.2018
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

21.05.2018
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut20.04.2018
Käsittely päättynyt27.04.2018

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

vesikulkuneuvotmeriensuojelukansainväliset sopimuksetmerenkulkuympäristönsuojeludieselmoottoritpäästöt