HE 42/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheValiokunnan mietintö tai lausunto
Valiokunnan mietintö
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki merityöaikalain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki merimiesten vuosilomalain 28 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 3
Annettu
Päivämäärä08.04.2020
Allekirjoittajatyöministeri
Tuula  Haatainen
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Esittelijäundefined
erityisasiantuntija
Elli  Nieminen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä09.04.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä05.05.2020
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.05.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut14.05.2020
Käsittely päättynyt14.05.2020
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatmerimiehet  merenkulku  työsopimukset  merirosvous  ryöstö  työsuhde  palkat  kansainväliset sopimukset  ylityö  Kansainvälinen työjärjestö 
Latest publish 15.5.2020 8.22