HE 42/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista
Vahvistettu11.06.2020
Säädöskokoelma434/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta
Vahvistettu11.06.2020
Säädöskokoelma435/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki merityöaikalain muuttamisesta
Vahvistettu11.06.2020
Säädöskokoelma436/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu11.06.2020
Säädöskokoelma437/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki merimiesten vuosilomalain 28 §:n muuttamisesta
Vahvistettu11.06.2020
Säädöskokoelma438/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 3
Annettu
Päivämäärä08.04.2020
Allekirjoittajatyöministeri
Tuula  Haatainen
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Esittelijäundefined
erityisasiantuntija
Elli  Nieminen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä09.04.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä05.05.2020
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.05.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä25.05.2020
Mietintö pantiin pöydälle 26.5.2020 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä25.05.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.05.2020
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 42/2020 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.05.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä29.05.2020
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 42/2020 vptarkoitetun merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2018 tehdyt muutokset.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 42/2020 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä29.05.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä02.06.2020
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä03.06.2020
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut14.05.2020
Käsittely päättynyt14.05.2020
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatmerimiehet  merenkulku  työsopimukset  merirosvous  ryöstö  työsuhde  palkat  kansainväliset sopimukset  ylityö  Kansainvälinen työjärjestö 
Latest publish 15.6.2020 12.16