Latest publish 30.12.2021 16.54
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 42/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista
Vahvistettu
11.06.2020
Säädöskokoelma
434/2020
Sopimussarja
106/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta
Vahvistettu
11.06.2020
Säädöskokoelma
435/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki merityöaikalain muuttamisesta
Vahvistettu
11.06.2020
Säädöskokoelma
436/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
11.06.2020
Säädöskokoelma
437/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki merimiesten vuosilomalain 28 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
11.06.2020
Säädöskokoelma
438/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä08.04.2020AllekirjoittajatyöministeriTuula HaatainenAllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriöEsittelijäerityisasiantuntijaElli NieminenValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

09.04.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

05.05.2020
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

25.05.2020
Mietintö pantiin pöydälle 26.5.2020 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

26.05.2020
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 42/2020 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

29.05.2020
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 42/2020 vptarkoitetun merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2018 tehdyt muutokset.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 42/2020 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

02.06.2020
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

03.06.2020
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut14.05.2020
Käsittely päättynyt14.05.2020

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

merimiehetmerenkulkutyösopimuksetmerirosvousryöstötyösuhdepalkatkansainväliset sopimuksetylityöKansainvälinen työjärjestö