HE 44/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 44/2016 vp PuV 13.04.2016 hallitussihteeri Perttu Wasenius, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 44/2016 vp PuV 13.04.2016 hallitussihteeri Perttu Wasenius, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 44/2016 vp PuV 13.04.2016 valmiuspäällikkö, prikaatikenraali Markku Myllykangas, Pääesikunta Asiantuntijalausunto 
HE 44/2016 vp PuV 19.04.2016 ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 44/2016 vp PuV 19.04.2016 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 44/2016 vp PuV 19.04.2016 valmiusyksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies Jari Ylitalo, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto 
HE 44/2016 vp PuV 20.04.2016 sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 44/2016 vp PuV 20.04.2016 ylitarkastaja Anne Ihanus, Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto 
HE 44/2016 vp PuV 20.04.2016 ylitarkastaja Anne Ihanus, Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto 
HE 44/2016 vp PuV 21.04.2016 Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto 
HE 44/2016 vp PuV 21.04.2016 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 44/2016 vp PuV 21.04.2016 Upseeriliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 44/2016 vp PuV 21.04.2016 koulutuspäällikkö Juha Niemi, Maanpuolustuskoulutusyhdistys Asiantuntijalausunto 
HE 44/2016 vp PuV 21.04.2016 toiminnanjohtaja Janne Kosonen, Suomen Reserviupseeriliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 44/2016 vp PuV 21.04.2016 toiminnanjohtaja Janne Kosonen, Suomen Reserviupseeriliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 44/2016 vp PuV 21.04.2016 toiminnanjohtaja Olli Nyberg, Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 44/2016 vp PuV 21.04.2016 puheenjohtaja Rami Laitila, Varusmiesliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 44/2016 vp PuV 21.04.2016 Päällystöliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 44/2016 vp PuV 21.04.2016 Aliupseeriliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 44/2016 vp PuV 04.05.2016 hallitussihteeri Perttu Wasenius, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 44/2016 vp PeV 10.05.2016 hallitussihteeri Perttu Wasenius, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 44/2016 vp PeV 10.05.2016 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 44/2016 vp PeV 10.05.2016 professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto 
HE 44/2016 vp PeV 10.05.2016 professori Martin Scheinin Asiantuntijalausunto 
HE 44/2016 vp PeV 10.05.2016 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto 
HE 44/2016 vp PeV 10.05.2016 oikeudellinen neuvonantaja Minna Hulkkonen, Tasavallan presidentin kanslia Asiantuntijalausunto 
Latest publish 6.3.2017 10:26