HE 45/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä patenttilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Kansainvälisen velvoitteen hyväksyminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Momentti tai budjettilakiBudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
Vahvistettu08.01.2016
Säädöskokoelma22/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki patenttilain muuttamisesta
Vahvistettu08.01.2016
Säädöskokoelma23/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 §:n muuttamisesta
Vahvistettu08.01.2016
Säädöskokoelma24/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 7 b §:n muuttamisesta
Vahvistettu08.01.2016
Säädöskokoelma25/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki ulosottokaaren 1 luvun 2 §:n muuttamisesta
Vahvistettu08.01.2016
Säädöskokoelma26/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 3
Annettu
Päivämäärä28.09.2015
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Allekirjoittajaoikeus- ja työministeri
Jari  Lindström
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä29.09.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä29.09.2015
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä01.10.2015
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä02.10.2015
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä..
 
Päivämäärä06.10.2015
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.10.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä27.11.2015
Mietintö pantiin pöydälle1.12.2015 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä27.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.12.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 45/2015 vpsisältyvien 1.-6.lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotustenensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 45/2015 vptarkoitetun sopimuksen ja annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun selityksen.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 45/2015 vpsisältyvät 1.-6.lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä15.12.2015
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä16.12.2015
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut08.10.2015
Käsittely päättynyt25.11.2015
+ Talousvaliokunta
+ Lakivaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatkansainväliset tuomioistuimet  patentit  kansainväliset sopimukset  Euroopan patenttisopimus  patenttijärjestelmät  asetukset  tuomioistuimet  toimivalta  Euroopan unioni  Markkinaoikeus 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (30)
Latest publish 20.4.2017 14.23