Latest publish 20.4.2017 14.23
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 45/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä patenttilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Käsittely
Momentti tai budjettilaki
Budjettilakiehdotus

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
Vahvistettu
08.01.2016
Säädöskokoelma
22/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki patenttilain muuttamisesta
Vahvistettu
08.01.2016
Säädöskokoelma
23/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
08.01.2016
Säädöskokoelma
24/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 7 b §:n muuttamisesta
Vahvistettu
08.01.2016
Säädöskokoelma
25/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki ulosottokaaren 1 luvun 2 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
08.01.2016
Säädöskokoelma
26/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä28.09.2015AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriöAllekirjoittajaoikeus- ja työministeriJari LindströmValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

29.09.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

29.09.2015
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Lähetekeskustelu

01.10.2015
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Lähetekeskustelu

02.10.2015
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä..

Lähetekeskustelu

06.10.2015
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

27.11.2015
Mietintö pantiin pöydälle1.12.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

01.12.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 45/2015 vpsisältyvien 1.-6.lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotustenensimmäinen käsittely päättyi.

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

08.12.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 45/2015 vptarkoitetun sopimuksen ja annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun selityksen.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 45/2015 vpsisältyvät 1.-6.lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

15.12.2015
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

16.12.2015

Valiokuntakäsittely

Saapunut08.10.2015
Käsittely päättynyt25.11.2015

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

kansainväliset tuomioistuimetpatentitkansainväliset sopimuksetEuroopan patenttisopimuspatenttijärjestelmätasetuksettuomioistuimettoimivaltaEuroopan unioniMarkkinaoikeus