HE 45/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan
Vahvistettu04.12.2019
Säädöskokoelma1232/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki Syyttäjälaitoksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
Vahvistettu04.12.2019
Säädöskokoelma1233/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Vahvistettu04.12.2019
Säädöskokoelma1234/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 143 §:n muuttamisesta
Vahvistettu04.12.2019
Säädöskokoelma1235/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki kilpailulain 39 §:n muuttamisesta
Vahvistettu04.12.2019
Säädöskokoelma1236/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 2
Annettu
Päivämäärä10.10.2019
Allekirjoittajaoikeusministeri
Anna-Maja  Henriksson
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Esittelijäundefined
neuvotteleva virkamies
Miia  Ljungqvist
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä11.10.2019
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä17.10.2019
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä17.10.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä13.11.2019
Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2019 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.11.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.11.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 45/2019 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.11.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä19.11.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 45/2019 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä19.11.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä21.11.2019
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä22.11.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut22.10.2019
Käsittely päättynyt12.11.2019
+ Lakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatrikosoikeus  syyttäjät  EU-maat  esitutkinta  kansainvälinen yhteistyö  rikoksentorjunta  järjestäytynyt rikollisuus  kansainvälinen rikollisuus  asetukset  toimivalta  tietosuoja  Eurojust  Euroopan unioni 
Latest publish 11.12.2019 16:16