HE 46/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 46/2016 vp TaV 29.04.2016 lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 29.04.2016 johtava asiantuntija Ville Kajala, Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 29.04.2016 lakimies Paula Hannula, Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 29.04.2016 neuvonantaja Jari Romanainen, Innovaatiorahoituskeskus Tekes Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 29.04.2016 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 29.04.2016 johtava asiantuntija Ville Kajala, Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 29.04.2016 neuvotteleva virkamies Aki Kallio, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 29.04.2016 neuvotteleva virkamies Aki Kallio, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 03.05.2016 yksikön päällikkö Marko Peltonen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 03.05.2016 hallituksen puheenjohtaja Tero Weckroth, Invesdor Oy Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 03.05.2016 hallituksen puheenjohtaja Tero Weckroth, Invesdor Oy Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 03.05.2016 Suomen Pörssisäätiö Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 03.05.2016 Suomen Teollisuussijoitus Oy Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 03.05.2016 asiamies Mirjami Kajander-Saarikoski, Sijoittajien korvausrahasto Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 03.05.2016 lakimies Antti Laitila, Finanssialan Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 03.05.2016 Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 03.05.2016 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 03.05.2016 asiantuntija Santeri Suominen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 03.05.2016 yksikön päällikkö Marko Peltonen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 04.05.2016 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 13.05.2016 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 17.05.2016 Finnish Business Angels Network ry Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 26.05.2016 professori Erkki Kontkanen Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 26.05.2016 Suomen Asianajajaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 01.06.2016 neuvotteleva virkamies Aki Kallio, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 01.06.2016 neuvotteleva virkamies Aki Kallio, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 07.06.2016 Innovaatiorahoituskeskus Tekes Asiantuntijalausunto 
HE 46/2016 vp TaV 09.06.2016 Sijoittajien korvausrahasto Asiantuntijalausunto 
Latest publish 6.3.2017 16:08