HE 48/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Momentti tai budjettilakiBudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu11.12.2015
Säädöskokoelma1447/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Vahvistettu11.12.2015
Säädöskokoelma1448/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vahvistettu11.12.2015
Säädöskokoelma1449/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Vahvistettu11.12.2015
Säädöskokoelma1450/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä28.09.2015
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
Allekirjoittajaperhe- ja peruspalveluministeri
Juha  Rehula
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä29.09.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä29.09.2015
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.10.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä01.10.2015
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä02.10.2015
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä..
 
Päivämäärä06.10.2015
Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.10.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä12.11.2015
Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2015 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.11.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 48/2015 vpsisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.11.2015
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 48/2015 vpsisältyvät 1.-4.lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä27.11.2015
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä01.12.2015
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut13.10.2015
Käsittely päättynyt11.11.2015
+ Puolustusvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatpuolustusvoimat  terveydenhuolto  valvonta  aluehallintovirastot  potilasturvallisuus  oikeusturva  potilaat  toimivalta  tiedonantovelvollisuus  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (7)
Latest publish 17.8.2016 11:32