HE 48/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 ja 34 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki metsästyslain 33 ja 34 §:n muuttamisesta
Vahvistettu03.06.2016
Säädöskokoelma422/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä07.04.2016
AllekirjoittajaMaa- ja metsätalousministeriö
Allekirjoittajaelinkeinoministeri
Olli  Rehn
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä08.04.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä12.04.2016
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.04.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä13.05.2016
Mietintö pantiin pöydälle 17.5.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.05.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä17.05.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 48/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä17.05.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.05.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä24.05.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 48/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.05.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä25.05.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä26.05.2016
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut14.04.2016
Käsittely päättynyt12.05.2016
+ Maa- ja metsätalousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatmetsästys  eläintaudit  villisika  aitaukset  keinovalo  sikatalous  supikoira 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (7)
Latest publish 31.1.2017 14:36